14.11.2019
Paweł Cerkanowicz

Złote Gody w Gryfowie Śląskim

Złote Gody w Gryfowie Śląskim

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale „Złote Gody” to jubileusz niezwykły, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku. Tegoroczna uroczystość uhonorowania medalami za „Długoletnie Pożycie Małżeńskie” par, które zawarły związek małżeński w 1969 roku, miała miejsce 9 listopada  w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Słowa uznania pod adresem dostojnych Jubilatów, podziękowania za godne i długie pożycie małżeńskie oraz piękny przykład dla młodego pokolenia wygłosił burmistrz Gryfowa Śląskiego Olgierd Poniźnik, który wręczył także Jubilatom medale za „Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

Uroczystość uświetniła obecność  księdza dziekana  Krzysztofa Kurzei  oraz sekretarza Gminy Jerzego Andrzejczaka.

Oprócz medali parom zostały wręczone pamiątkowe listy gratulacyjne i kwiaty. Nie zabrakło również toastu i dobrego poczęstunku. Oprawę muzyczną zapewniła Gryfowska Kapela  Podwórkowa pod kierownictwem pana Zygmunta Bodaka.
Niestety, stan zdrowia oraz inne powody nie pozwoliły wszystkim Jubilatom na przybycie.

Nasi  Jubilaci:

Krystyna i Roman Andruszkiewiczowie, Jan i Stanisława Bitnerowie,  Halina i Zbigniew Buczkowscy, Mieczysława i Tadeusz Cenowie, Danuta i Henryk Cybulscy,  Barbara i Lesław Dolińscy, Krystyna i Zbigniew Dubaniewiczowie,  Adela i Zygfryd Funkenowie,  Danuta i Jerzy Guzy, Bożena i Andrzej Jędrzejewscy, Galina i Nikołaj Kapirullinowie,  Anna i Kazimierz Klaskowie, Halina i Eugeniusz Krzemińscy, Mieczysław i Janina Majerscy, Krystyna i Waldemar Moroniowie, Halina i Stanisław Moskalikowie, Henryka i Jerzy Owsikowie,  Henryk i Janina Rękawikowie,  Krystyna i Stanisław Sawczakowie, Bronisława i Wiesław  Sawiczowie, Maria i Tadeusz  Sieradzcy, Wanda i Jan Stachniukowie,  Danuta i Stanisław Wojtczakowie.

Drodzy Jubilaci!

Pragniemy złożyć Państwu z serca płynące gratulacje i życzenia. Życzymy Wam,  wielu wspólnych lat w zdrowiu i pomyślności, spokoju i życzliwości ludzkiej, a także tego byście doczekali wspólnie kolejnych pięknych jubileuszy.

Składamy serdeczne podziękowania parom za przyjęcie zaproszenia i wspólne świętowanie tego szczególnego jubileuszu.

 

Oprac. Krystyna Samborska

Kierownik USC

Drukuj/generuj pdf

Na skróty