03.02.2021
Paweł Cerkanowicz

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) LUB PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) LUB PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) gminy mają ustawowy obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z tym mieszkańcy gminy, którzy posiadają zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków, a nie dokonali ich zgłoszenia do gminnej ewidencji proszeni są o uzupełnienie druku zgłoszenia i dostarczenia go do:

  • Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek od 7.30-16.30, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.30, lub
  • listownie na adres: Urząd Gminy i Miasta, ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski.

w terminie nieprzekraczalnym do dnia 15.03.2021 r.

Zgłoszenie/aktualizacja do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków do pobrania ze strony: http://gryfow.pl/nieczystosci-ciekle/ lub bezpośrednio w Urzędzie.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty