30.03.2011
Agnieszka Muszka

Zebrania w OSP

Zebrania w OSP

Zakończyły się walne zebrania sprawozdawczo – wyborcze w ochotniczych strażach pożarnych w naszej gminie. Podczas zebrań dokonano podsumowania  dotychczasowej działalności i dokonano wyboru  władz:

Zarządu OSP, Komisji Rewizyjnej na następną piecioletnią kadencję, przedstawicieli do Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP i na zjazd gminny Związku w 2011roku oraz przyjęto plan działalności na bieżący rok.

 

Obecni prezesi  i naczelnicy OSP:

 

OSP Gryfów Śląski:
prezes – Krzysztof Król, naczelnik – Jacek Mazur
OSP Krzewie Wielkie:
prezes – Jan Jagiełło, naczelnik – Piotr Jagiełło
OSP Młyńsko:
prezes – Jan Kubiszyn, naczelnik – Andrzej Okulowski
OSP Proszówka:
prezes – Jan August, naczelnik – Leszek Wróblewski    
OSP  Rząsiny:
prezes – Andrzej Midek, naczelnik – Roman Jóźwiak 
OSP  Ubocze:
prezes – Ryszard Karaczun, naczelnik – Szczepan Herdzik
OSP   Wolbromów:
prezes – Marek Kumoś, naczelnik – Eugeniusz Kumoś

 

Wybranym władzom serdecznie gratulujemy i życzymy jak najlepszych osiągnięć w społecznej pracy oraz bezpiecznej służby.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty