01.10.2021
Paweł Cerkanowicz

Zdrowa Kuchnia na uboczu – integracja i aktywizacja rodzin osób z niepełnosprawnością

Zdrowa Kuchnia na uboczu – integracja i aktywizacja rodzin osób z niepełnosprawnością

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Mocni”
zaprasza 15 rodzin osób niepełnosprawnych do udziału w projekcie
pn.: „Zdrowa Kuchnia na uboczu – integracja i aktywizacja rodzin osób z niepełnosprawnością”.

Wszystkie działania będą odbywały się na terenie dawnej Szkoły Podstawowej w Uboczu, stanowiącej obecnie siedzibę Stowarzyszenia „Mocni”.
Dokładny adres realizacji zadania: Ubocze 169, 59-620 Gryfów Śląski.

Projekt ma trwać 5 miesięcy, działania są rozłożone w czasie i tak dobrane, żeby budować trwałe zaangażowanie, dążące do utrwalenia nawyków stałej pracy społecznej w zespole (wspólne gotowanie, ogród, korzystanie z pracowni, działania poprawiające jakość życia, OWR) i w konsekwencji nabytych kompetencji i doświadczeń przełoży się także na aktywizację środowisk lokalnych w których mieszkają rodzice członkowie stowarzyszenia „Mocni”.

Projekt sfinansowany/współfinansowany ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030”.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty