15.06.2015
Agnieszka Muszka

Zawody sportowo – pożarnicze OSP

Zawody sportowo – pożarnicze OSP

W dniu  31 maja  na  stadionie Gryfowskiego Klubu Sportowego „GRYF” odbyły  się Gminne Zawody Sportowo- Pożarnicze  jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn  Pożarniczych z terenu naszego miasta i gminy. 

W zawodach  startowało 7 dorosłych drużyn OSP: z  Gryfowa Śląskiego, Krzewia Wielkiego, Młyńska, Proszówki, Rząsin, Ubocza  i Wolbromowa  oraz  3 Młodzieżowe

Drużyny Pożarnicze z Rząsin,Ubocza i Wolbromowa( najmłodsi mieli 11 lat) 

 Wszystkie drużyny  rywalizowały ze sobą w dwóch konkurencjach: w sztafecie pożarniczej 

 7 x50 m  i w ćwiczeniach bojowych   

 Zawody zaszczycili swoją obecnością:

  –  Starszy brygadier Arkadiusz Motylski – Komendant powiatowy Państwowej  Straży 

     Pożarnej we  Lwówku Śląskim, 

  –  Henryk Leśków – V-ce prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych 

      Straży Pożarnych   RP  we Wrocławiu  i jednocześnie  Prezes Zarządu Oddziału  

      Powiatowego  Związku  OSP  RP  w Lwówku Śląskim, 

  –  Robert  Skrzypek –  Przewodniczący Rady  Miejskiej  Gminy Gryfów Śląski,         

  –  Jerzy  Andrzejczak –  Sekretarz Gminy  i Miasta Gryfów Śląski

  Podczas zawodów  zostały wręczone odznaczenia dla zasłużonych strażaków:      

   – złoty medal  „ Za Zasługi  Dla Pożarnictwa ” dla druha   Jana Ojewskiego  z  OSP

      Wolbromów,

   –  srebrne  medaleZa Zasługi  Dla  Pożarnictwa ” dla druhów:  Edwarda  Kumoś –  

       z  OSP  Wolbromów  i Leszka Wróblewskiego – naczelnika w OSP w  Proszówce,      

–   brązowe medale”Za Zasługi dla Pożarnictwa” dla druhów:  Jana Augusta – prezesa  w  

     OSP  w   Proszówce, Andrzeja Kownackiego  z  OSP   w  Uboczu i Dawida Ścigan –  

     z OSP  Wolbromów,  

–   odznaki „ Strażak  Wzorowy ”dla  druhów:  Edwarda  Paliwody  i Artura Różyk  z OSP

     w Proszówce  i Łukasza  Węcławowicz  z  OSP Młyńsko.

 

 

 Nad prawidłowym przeprowadzeniem zawodów czuwała komisja sędziowska z Komendy Powiatowej  Państwowej  Straży Pożarnej  w Lwówku Śląskim  z sędzią  głównym  st.kpt.  Arturem Drozdowiczem. 

 

 Klasyfikacja generalna  zawodów przedstawia  się  następująco:

   Drużyny  męskie:

   1.  OSP  Wolbromów  –  118,06  pkt ,

   2.  OSP   Rząsiny        –   122,39 pkt ,

   3.  OSP   Krzewie Wielkie – 145,79 pkt

   Kolejne miejsca  zajęły   OSP: w   Proszówce, Gryfowie Śląskim, Młyńsku i w Uboczu.

 

   W grupie Młodzieżowych  Drużyn Pożarniczych  pierwsi byli młodzi  strażacy  z Rząsin-

   107,83 pkt, drugie miejsce zajęli  strażacy z Wolbromowa – 116,40 pkt  a, trzecie  z

    Ubocza  z  wynikiem 140,85 pkt. 

 

    Zwycięzcy zawodów otrzymali puchary  zakupione przez Burmistrza  Gminy i Miasta Gryfów  Śląski.

    Dwie najlepsze drużyny męskie   OSP  w bieżącym roku będą  rywalizowały  w

 Powiatowych Zawodach Sportowo- Pożarniczych OSP. 

    Spikerkę  podczas zawodów prowadził Tadeusz  Jagiełło – prezes Zarządu Oddziału M-G ZOSP RP  w  Gryfowie Śląskim.  

 

Zawody  sponsorowali: 

 

    –  Dolnośląska  Izba  Rolnicza  we   Wrocławiu,

    –  Piekarnia p. Grzegorza Kownackiego w Olszynie,

    –  Miejsko- Gminny Ośrodek  Kultury w Gryfowie Śląskim.   

 

Organizatorzy- Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Gryfowie Śląskim dziękuje  wszystkim osobom, druhnom i druhom   za  udzielenie    pomocy w organizacji tych zawodów. 

Drukuj/generuj pdf

Na skróty