11.02.2019
Agnieszka Muszka

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam mieszkańców Sołectwa Proszówka, że w związku z rezygnacją jednej osoby z członkostwa  w Sołeckiej Komisji Wyborczej, zwołuję zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Proszówka, które odbędzie się 13 lutego 2019r. (środa) o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego ważności
2. Wybór uzupełniający 1 osoby do składu Sołeckiej Komisji Wyborczej
U W A G A !
Dla spełnienia wymogu ważności zebrania, w przypadku braku quorum, zostanie ono zwołane w drugim terminie tj. w tym samym dniu i miejscu o godz. 17.15
Serdecznie zapraszam
W imieniu Rady Sołeckiej
Sołtys Sołectwa Proszówka
/-/ Jan August

Uprzejmie zawiadamiam mieszkańców Sołectwa Proszówka, że w związku z rezygnacją jednej osoby z członkostwa  w Sołeckiej Komisji Wyborczej, zwołuję zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Proszówka, które odbędzie się 13 lutego 2019r. (środa) o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej.
Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego ważności

2. Wybór uzupełniający 1 osoby do składu Sołeckiej Komisji Wyborczej.

U W A G A ! Dla spełnienia wymogu ważności zebrania, w przypadku braku quorum, zostanie ono zwołane w drugim terminie tj. w tym samym dniu i miejscu o godz. 17:15.

Serdecznie zapraszam

W imieniu Rady Sołeckiej

Sołtys Sołectwa Proszówka

/-/ Jan August


Drukuj/generuj pdf

Na skróty