07.06.2016
Agnieszka Muszka

Zawiadomienie

Zawiadomienie

Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim informuje, że w dniach 7-9 czerwca 2016 r.(termin zapasowy 10 czerwca br.) na terenie całego kraju prowadzone  będą ćwiczenia RENEGADE-SAREX, w  których udział wezmą Siły Zbrojne  oraz  administracja publiczna. W związku z powyższym  w naszej gminie w ramach treningu systemu ostrzegania i alarmowania mogą  zostać uruchomione syreny alarmowe i wyemitowane sygnały: „Ogłoszenie alarmu ”  (modulowany dźwięk syreny w okresie 3 minut), a następnie sygnał „Odwołanie alarmu” (ciągły dźwięk syreny w okresie 3 minut)  

Podstawa: Decyzja  Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 czerwca 2016 roku Nr BZ-ZKSO.642.7.2016BR


Drukuj/generuj pdf

Na skróty