02.08.2021
Paweł Cerkanowicz

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam mieszkańców Sołectwa Rząsiny, że na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski zwołuję zebranie wiejskie mieszkańców Sołectwa Rząsiny, które odbędzie się 16 sierpnia 2021r.      ( poniedziałek ) o godz. 18 00 w Szkole Podstawowej.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego ważności
  2. Zatwierdzenie porządku zebrania
  3. Informacja o sołeckiej ordynacji wyborczej
  4. Wybór Sołeckiej Komisji Wyborczej

 

UWAGA!

Dla spełnienia wymogu zebrania, w przypadku braku quorum, zostanie ono zwołane w drugim terminie tj. w tym samym dniu i miejscu o godz. 1815.

 

                                                                                                                 Serdecznie zapraszam

                                                                                                                 w imieniu Rady Sołeckiej

                                                                                                                 /-/ Katarzyna Jezierska

                                                                                                                 Sołtys Sołectwa Rząsiny

Drukuj/generuj pdf

Na skróty