05.02.2014
Agnieszka Muszka

Zarządzenie Nr 10/2014

Zarządzenie Nr 10/2014

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 2 i 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym ( tekst jednolity:  Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2a  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity:  Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

Treść zarządzenia [132.55 KB]

Drukuj/generuj pdf

Na skróty