26.04.2022
Paweł Cerkanowicz

Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany czasu pracy Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany czasu pracy Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

ZARZĄDZENIE Nr 37/2022
Burmistzra Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z dnia 15 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany czasu pracy Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustalam dzień 2 maja 2022 r. (poniedziałek) dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy
i Miasta w Gryfowie Śląskim.
§ 2. Ustalam dzień 4 czerwca 2022 r. (sobota) dniem pracy w Urzędzie Gminy i Miasta
w Gryfowie Śląskim.
§ 3. Wykonanie uchwały powierzam Sekretarzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty