14.12.2018
Agnieszka Muszka

Zaproszenie do wypełnienia ankiet

Zaproszenie do wypełnienia ankiet

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie  zaprasza

do udziału w badaniu satysfakcji  wnioskodawców dotyczącym jakości pomocy

świadczonej przez LGD Partnerstwo Izerskie na wszystkich etapach realizacji

projektów w okresie 2016-2018.

Dzień dobry

Prosimy Wnioskodawców oraz  osoby, które korzystały z doradztwa w biurze

Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie o wypełnienie ankiety.

 

Badanie  realizowane jest w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego

przez Społeczność zgodnie z Planem Komunikacji na rok

2018.

 

Link do ankiety:

https://goo.gl/forms/YekS0irkIHcj3Hj23

 

(Ankiety w formie papierowej dostępne są w biurze LGD Partnerstwo Izerskie, Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski)

 

Drukuj/generuj pdf

Na skróty