04.08.2014
Agnieszka Muszka

Zaproszenie do konsultacji społecznych

Zaproszenie do konsultacji społecznych

Prezydent Miasta….. / Burmistrz Miasta …./ Wójt Gminy …….. zaprasza do konsultacji społecznych Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej. 

Program Działań ZIT AJ stanowi podstawę do wnioskowania do Zarządu Województwa Dolnośląskiego o włączenie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych do Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Projekt Program Działań ZIT AJ został podany Strategicznej Oceny Odziaływania na Środowisko, co wymaga podjęcia szerokich konsultacji z partnerami społeczno-gospodarczymi.


Program Działań ZIT AJ stanowi podstawę do wnioskowania do Zarządu Województwa Dolnośląskiego o włączenie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych do Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Projekt Program Działań ZIT AJ został podany Strategicznej Oceny Odziaływania na Środowisko, co wymaga podjęcia szerokich konsultacji z partnerami społeczno-gospodarczymi.

Proces konsultacji oraz uzgodnień dokumentu doprowadzi do opracowania ostatecznej wersji Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej. 

Konsultacje społeczne prowadzone będą w dniach od 1 sierpnia do 21 sierpnia 2014 roku w formie przyjmowania propozycji, uwag i opinii przekazywanych za pomocą załączonego formularza konsultacji.

Pliki do pogrania:

PDF – Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej.

Word – Formularz Konsultacji, dokumentu, pn.: Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej.


Prognoza_PDZIT_Jelenia Góra.pdf

formularz.doc

Drukuj/generuj pdf

Na skróty