25.09.2012
Agnieszka Muszka

Zapraszamy na szkolenie

Zapraszamy na szkolenie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania- Partnerstwo Izerskie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów, OSP, Parafii, osoby fizyczne, przedsiębiorców na bezpłatne szkolenie z zakresu rozliczania projektów w ramach działania Małe projekty. Szkolenie będzie miało formę warsztatu z zakresu przygotowania wniosku o płatność w ramach działania Małe projekty. Szczególnie zapraszamy beneficjentów, którzy złożyli już projekty

więcej: http://lgdpartnerstwoizerskie.pl/zapraszamy-na-szkolenie,a214.html

Drukuj/generuj pdf

Na skróty