08.04.2016
Agnieszka Muszka

Zapisy do klas pierwszych

Zapisy do klas pierwszych

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP w Gryfowie Śląskim informuje,
że zapisy do klas pierwszych odbędą się w dniach
od 18.04.2016 do 04.05.2016 r. w godzinach 700 – 1500
w sekretariacie szkoły przy ul. Uczniowskiej 17, (tel.75 78 13 486).
Przy zapisie konieczne jest przedłożenie następujących dokumentów:
– Podanie o przyjęcie ucznia do klasy pierwszej (do pobrania w sekretariacie szkoły i  w przedszkolu)
– Akt urodzenia lub dowód osobisty (do wglądu)
Jeżeli dziecko posiada:
– Opinię wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną
– Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność dziecka
Zapraszamy 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP w Gryfowie Śląskim informuje,

że zapisy do klas pierwszych odbędą się w dniach od 18.04.2016 do 04.05.2016 r.w godzinach 7:00 – 15:00

 w sekretariacie szkoły przy ul. Uczniowskiej 17, (tel. 75 78 13 486).

Przy zapisie konieczne jest przedłożenie następujących dokumentów:

– podanie o przyjęcie ucznia do klasy pierwszej (do pobrania w sekretariacie szkoły i w przedszkolu)

– akt urodzenia lub dowód osobisty (do wglądu)Jeżeli dziecko posiada

– opinię wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną

– orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność dziecka

Zapraszamy 


Drukuj/generuj pdf

Na skróty