09.04.2014
Agnieszka Muszka

Zadbajmy o wizerunek naszej Gminy

Zadbajmy o wizerunek naszej Gminy

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski apeluje do mieszkańców Gminy i Miasta, by przystąpili do wiosennych porządków. Warto podkreślić, że każdy z nas jest odpowiedzialny za czystość w naszym mieście i na terenie naszych sołectw – wygląd naszej Gminy jest wizytówką nas wszystkich. 

Gmina w bieżącym roku  podjęła się małej rewitalizacji parku przy ul. Kolejowej i skweru przy ul. Uczniowskiej  i kilku innych miejsc.

Dlatego jeśli chcemy mieszkać w zadbanym miejscu, warto zwrócić większą uwagę na kwestie związane z porządkowaniem swojego otoczenia. Zadbajmy wspólnie o estetykę naszego miasta i naszych sołectw!

Poniżej pełna treść apelu burmistrza do mieszkańców:

APEL
Mając na uwadze poprawę estetyki miasta po sezonie zimowym, w trosce o zachowanie czystości i porządku w naszym mieście, zwracam się do wszystkich właścicieli, zarządców, użytkowników nieruchomości, administratorów budynków, o zintensyfikowanie prac porządkowych na administrowanych terenach oraz w ich bezpośrednim otoczeniu, wykorzystując sprzyjającą, wiosenną pogodę. 
Zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) ustawowym obowiązkiem władz gminnych a także każdego właściciela oraz zarządcy nieruchomości jest utrzymanie czystości i porządku. Ponadto obowiązujące przepisy prawa miejscowego tj. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfów Śląski, nakładają na użytkowników, zarządców terenów obowiązek utrzymania czystości, poprzez:
– dbanie o estetyczny wygląd nieruchomości, chodników bezpośrednio przyległych oraz całego terenu posesji, niedopuszczenie do zalegania na niej nieczystości i liści, 
– do przestrzegania terminów deratyzacji w obrębie nieruchomości oraz przeprowadzanie jej w razie konieczności wynikających z przyczyn sanitarno-epidemiologicznych,
– do gromadzenia odpadów w kontenerach, pojemnikach z przykrywami na terenach własnych posesji, a także usuwania na bieżąco odpadów wielkogabarytowych do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Kolejowej 42 w Gryfowie Śl. ( godz. otwarcia: od poniedziałku do czwartku od godz. 8,00 d0 godz. 12,00 i w piątki od godz. 14,00 do godz. 18,00) , 
– do należytego opiekowania się zwierzętami domowymi,  do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi, 
– wyprowadzania psów na smyczy i w kagańcu w miejscach publicznych,
– do usuwania, z miejsc służących do wspólnego użytku, zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta domowe. 
Dbałość  wszystkich mieszkańców o  czystość  Gminy oraz  troska o jej estetykę może przynieść właściwe efekty, a nasze wspólne pieniądze  można przeznaczyć na inne cele. 
Liczymy, że wspólnym działaniem zmienimy wizerunek naszej Gminy.


APEL

Mając na uwadze poprawę estetyki miasta po sezonie zimowym, w trosce o zachowanie czystości i porządku w naszym mieście, zwracam się do wszystkich właścicieli, zarządców, użytkowników nieruchomości, administratorów budynków, o zintensyfikowanie prac porządkowych na administrowanych terenach oraz w ich bezpośrednim otoczeniu, wykorzystując sprzyjającą, wiosenną pogodę. 
Zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) ustawowym obowiązkiem władz gminnych a także każdego właściciela oraz zarządcy nieruchomości jest utrzymanie czystości i porządku. Ponadto obowiązujące przepisy prawa miejscowego tj. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfów Śląski, nakładają na użytkowników, zarządców terenów obowiązek utrzymania czystości, poprzez:

– dbanie o estetyczny wygląd nieruchomości, chodników bezpośrednio przyległych oraz całego terenu posesji, niedopuszczenie do zalegania na niej nieczystości i liści, 

– do przestrzegania terminów deratyzacji w obrębie nieruchomości oraz przeprowadzanie jej w razie konieczności wynikających z przyczyn sanitarno-epidemiologicznych, 

– do gromadzenia odpadów w kontenerach, pojemnikach z przykrywami na terenach własnych posesji, a także usuwania na bieżąco odpadów wielkogabarytowych do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Kolejowej 42 w Gryfowie Śl. ( godz. otwarcia: od poniedziałku do czwartku od godz. 8,00 d0 godz. 12,00 i w piątki od godz. 14,00 do godz. 18,00), 

– do należytego opiekowania się zwierzętami domowymi,  do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi, 

– wyprowadzania psów na smyczy i w kagańcu w miejscach publicznych,

– do usuwania, z miejsc służących do wspólnego użytku, zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta domowe. 
Dbałość  wszystkich mieszkańców o  czystość  Gminy oraz  troska o jej estetykę może przynieść właściwe efekty, a nasze wspólne pieniądze  można przeznaczyć na inne cele. Liczymy, że wspólnym działaniem zmienimy wizerunek naszej Gminy.

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Olgierd Poniźnik

Drukuj/generuj pdf

Na skróty