01.04.2015
Agnieszka Muszka

Z sesji Rady Miejskiej

Z sesji Rady Miejskiej

31 marca o godz. 10.00 rozpoczęła się Sesja Zwyczajna Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski. Głównym tematem sesji była ocena funkcjonowania Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim. W sesji wzięło udział 15 radnych.

Jeszcze przed rozpoczęciem obrad głos zabrała Edyta Malczewska – Koordynator Medyczny projektu Program promocji zdrowia i profilaktyki chorób układu krążenia dla Powiatu Lwóweckiego. Realizowane w programie usługi medyczne umożliwiają dwóm grupom mieszkańców Powiatu Lwóweckiego wykonanie wstępnej diagnostyki w kierunku chorób układu krążenia, a w przypadku wskazań również diagnostyki specjalistycznej. Grupy objęte Programem stanowią osoby w wieku 30 lat i więcej oraz dzieci i młodzież w wieku 10-19 lat. Beneficjentem Programu jest Powiat Lwówecki, a mieszkańcy gminy Gryfów Śląski już wkrótce będą mieli możliwość skorzystania z badań profilaktycznych o czym poinformowała pani koordynator.
W punkcie obrad Ocena funkcjonowania ZBKiM w Gryfowie Śląskim głos zabrała dyrektor Helena Okulowska, która przedstawiła obszerną informację dotyczącą funkcjonowania Zakładu.

Zaplanowana w programie sesji dyskusja nie odbyła się ponieważ na wszelkie pytania i wątpliwości radnych dyrektor odpowiedziała podczas obrad komisji rady. Jedynie przewodniczący Rady Miejskiej Robert Skrzypek poprosił o krótkie podsumowanie i wymienienie przez panią dyrektor mocnych i słabych stron Zakładu oraz najważniejszych zadań na przyszłość. Wg Heleny Okulowskiej najmocniejszą stroną Zakładu jest doświadczona, kompetentna załoga oraz doskonała współpraca pomiędzy kierownictwem poszczególnych zakładów: Gospodarki Mieszkaniowej, Gospodarki Komunalnej, Wodociągów i Kanalizacji. Jako priorytetową inwestycję na przyszłość określiła budowę nowej stacji uzdatniania wody oraz modernizację oczyszczalni ścieków.

Tak się złożyło, że dzień w którym dyrektor Okulowska zdawała relację z pracy ZBGKiM był jej ostatnim dniem w pracy, od kwietnia bowiem odchodzi ona na emeryturę. Burmistrz Olgierd Poniźnik wraz z przewodniczącym Rady Robertem Skrzypkiem, zastępcą burmistrza Andrzejem Tartakiem, sekretarzem Jerzym Andrzejczakiem oraz skarbnik Anną Jankowską złożyli pani dyrektor serdeczne podziękowania za pracę na rzecz gminy oraz wręczyli jej kwiaty i upominek.

Helena Okulowska pracowała w ZBGKiM od 1996 r., a od 10 lat pełniła funkcję dyrektora. Burmistrz podkreślił jej zasługi nie tylko zawodowe ale także działalność prozdrowotną (walka z rakiem piersi), religijną (organizacja koncertów w kościele, aranżacja ołtarzy na Boże Ciało) oraz liczne inicjatywy społeczne. Za tę pracę na rzecz miasta i jego mieszkańców Helena Okulowska została nominowana do odznaki Złota Rybka, która zostanie jej wręczona podczas tegorocznych Kwisonaliów.

Od 1 kwietnia nowym dyrektorem ZBGKiM będzie pani Małgorzata Uhornicka. Ma ona wieloletnie doświadczenie w pracy w ZBGKiM w Gryfowie Śląskim ponieważ przepracowała tu prawie 20 lat na różnych stanowiskach w tym 6 lat do 2011 r. jako główna księgowa. Ostatnim jej miejscem pracy był Urząd Miejski w Leśnej, gdzie była główną księgową, zastępcą Skarbnika.

Fot.: Artur Grabowski

Drukuj/generuj pdf

Na skróty