27.10.2015
Agnieszka Muszka

XIII Gala Laureatów

XIII Gala Laureatów

XIII Gala Laureatów z udziałem  uczniów ZSOiZ im. Jana Pawła II            w Gryfowie Śląskim
                   Przed 13 laty podjęto słuszną decyzję w kwestii promowania ucznia zdolnego oraz zdrowego trybu życia, a co się z tym wiąże, doceniania sukcesów Szkół oraz nauczycieli w promocji i honorowaniu ucznia zdolnego, nauczyciela, rodzica oraz integracji środowiska Szkół  z Powiatu Lwóweckiego 

XIII Gala Laureatów z udziałem uczniów ZSOiZ im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim                   

Przed 13 laty podjęto słuszną decyzję w kwestii promowania ucznia zdolnego oraz zdrowego trybu życia, a co się z tym wiąże, doceniania sukcesów Szkół oraz nauczycieli w promocji i honorowaniu ucznia zdolnego, nauczyciela, rodzica oraz integracji środowiska Szkół  z Powiatu Lwóweckiego 

Z inicjatywy Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji w Lwówku Śląskim i Starosty Lwóweckiego corocznie w październiku, w okolicy Dnia Edukacji, wręczane są Dyplomy Uznania dla Szkół, Dyplomy Uznania dla nauczyciela – opiekuna, Listy Gratulacyjne dla rodziców, nagrody książkowe, statuetki, puchary i nagrody specjalne.   

Tegoroczna Gala Laureatów odbyła się 21 października w Pałacu Brunów. W niepowtarzalnie uroczym miejscu uczniowie, ich rodzice i nauczyciele naszej Szkoły otrzymali z rąk przedstawicieli władz powiatowych, z panem Starostą Marcinem Fluderem na czele, gratulacje , które mają wartość nadrzędną w uznaniu osiągnięć na niwie edukacyjno-wychowawczej.  

Stypendium Starosty Lwóweckiego otrzymała Justyna Horodowicz, uczennica klasy IV Technikum, kształcąca się w zawodzie technik hotelarstwa. 

Oklaskiwaliśmy również osiągnięcia, Aleksandry Jańczyk,  uczennicy klasy II naszego Liceum Ogólnokształcącego, która została finalistką I edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Zakochani w lesie”. Nauczycielem, który dostrzegł zdolności Oli i zachęcił do udziału w konkursie jest Renata Nowak, która również  jako Kierownik praktycznej nauki zawodu i doradca zawodowy, inicjowała i koordynowała udział uczniów w konkursach związanych z kształceniem w zawodzie:

-fryzjer. Patrycja Kantor, zajęła I miejsce za stylizację fryzury Marii Antoniny Habsburg w konkursie dla uczniów szkół zawodowych powiatu bolesławieckiego, lwóweckiego i lubańskiego. Ta sama uczennica zajęła III miejsce w Konkursie KREATOR 2015 w ramach poznańskiego Forum Fryzjerstwa. Praktykę zawodową odbywa w Salonie Fryzjerskim „Diamante”  w Lubaniu.  

– murarz-tynkarz. II miejsce w zawodzie „Najlepsi Uczniowie w Zawodzie w  Roku 2015 w Regionie Jeleniogórskim” uzyskał zespół: Oskar Stożek, Paweł Berkowski, Patryk Piekarz. Praktykę zawodową odbywali  u M. Wasilewskiego- Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa „Wektor” w Mirsku.    

– mechanik pojazdów samochodowych. III miejsce uzyskała zespół: Tomasz Musztafa, Krzysztof Urbanowicz, Patryk Zawistowski. Praktyki zawodowe odbywały się u J. Rybskiego-Trans Jack Auto-Serwis w Gryfowie Śląskim, K.Bieniasza- Auto Serwisu w Jeleniej Górze, Z. Konckiego-Zakład Usługowo-Handlowy w Lubomierzu. 

Na Galii wybrzmiały również nazwiska uczniów: Kamila Cybulska, Aleksandra Dubaniewicz i Marcin Dec, kształcących się w zawodzie technik leśnik, którzy zajęli  II miejsce w Dolnośląskim Konkursie „Uczniowski Mini Projekt Badawczy w zakresie innowacyjnego zastosowania w praktyce wiedzy z obszaru danego zawodu”. Opiekunem był nauczyciel przedmiotów leśnych Kamil Witkoś- Gnach. 

Nauczycielom i uczniom  gratuluję  i życzę  dalszych sukcesów. 
                                                                                                   Małgorzata Wiśniewska

Nauczycielom i uczniom  gratuluję  i życzę  dalszych sukcesów.                                                                                                                    

                                                                      Małgorzata Wiśniewska

Drukuj/generuj pdf

Na skróty