25.03.2013
Agnieszka Muszka

Wypowiadanie umów

Wypowiadanie umów

Informujemy, że w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach należy wypowiadać dotychczasowe umowy na odbiór odpadów ze skutkiem na dzień 30.06.2013 r.

Wzór wniosku o wypowiedzenie umowy dostępny jest tutaj.


Drukuj/generuj pdf

Na skróty