P
W
Ś
Cz
Pt
S
N
P
W
Ś
Cz
Pt
S
N
P
W
Ś
Cz
Pt
S
N

Najnowsze aktualności

Mobilny punkt informacyjny KRUS

Mobilny punkt informacyjny KRUS

W dniu 16 września 2020 roku  przed Urzędem Gminy i Miasta  Gryfów Śląski KRUS Placówka Terenowa w Lubaniu wystawiła mobilne stoisko informacyjne. Informacji udzielali pracownicy KRUS PT w Lubaniu – Kierownik Placówki Lucyna Klusik oraz pracownicy Anna Cycyk oraz Patrycja Rosa. Rolnicy odwiedzający Urząd z zaciekawieniem odwiedzali stoisko, zadając szereg szczegółowych pytań. Serdecznie dziękujemy Panu Read More
17.09.2020
więcej
Projekt pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej” w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Projekt pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej” w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym realizowane na podstawie Umowy o dofinansowanie Projektu Nr RPDS.03.03.03-02-0001/19-00 z dnia 28.01.2020 r. zawartej pomiędzy Województwem Dolnośląskim – Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą we Wrocławiu a Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze  15.09.2020r. OGŁOSZENIE O II NABORZE – GRANTY Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w niniejszym Read More
17.09.2020
więcej
PLANOWANE  POSIEDZENIA  RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI W MIESIĄCU  WRZEŚNIU  2020 r.

PLANOWANE POSIEDZENIA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2020 r.

21 września 2020 r. ( poniedziałek )  godz. 8.00 posiedzenie Komisji Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 22 września  2020 r. ( wtorek )  godz. 8.00 posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta i Bezpieczeństwa Publicznego 23 września  2020 r. ( środa )  godz. 8.00 wspólne posiedzenie Komisji Sfery Budżetowej oraz Komisji Rewizyjnej Temat posiedzeń: Stan realizacji pakietu Read More
17.09.2020
więcej
ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam mieszkańców sołectwa Wolbromów, że dnia 5 września 2020 r. Pan Zbigniew Chodorski złożył rezygnację z funkcji sołtysa sołectwa. Na podstawie art. 16 ust. 2 Statutu Sołectwa Wolbromów zarządzam w dniu 11 września 2020 r. rozpoczęcie procedury wyborów uzupełniających na funkcję sołtysa sołectwa Wolbromów. W związku z powyższym zwołuję na dzień 27 września 2020 Read More
15.09.2020
więcej
SPISZMY SIĘ, JAK NA ROLNIKÓW PRZYSTAŁO!

SPISZMY SIĘ, JAK NA ROLNIKÓW PRZYSTAŁO!

9.09.2020
więcej
NAGRANIA OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

NAGRANIA OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

 
9.09.2020
więcej

Nadchodzące wydarzenia

Na skróty