07.04.2017
Agnieszka Muszka

Wycinka drzew w okresie lęgowym

Wycinka drzew w okresie lęgowym

Zgodnie z prawem, między 1 marca a 15 października nie można niszczyć m.in. miejsc gniazdowania ptaków. Wycinka drzew, wśród których żyją ptaki, jest niemożliwa bez specjalnego pozwolenia wydanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

Zgodnie z Rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, bez pozwolenia wycinać drzewa można jedynie, jeśli będą one zagrażać bezpieczeństwu lub są chore albo martwe. Ścisłej ochronie podlegają siedliska wszystkich żyjących w Polsce ptaków poza gołębiami miejskimi – choć także ich gniazda będą chronione, gdy pojawią się w nich pisklęta. Miejmy to na uwadze podejmując decyzję o wycince drzew.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty