28.07.2010
Agnieszka Muszka

Wsie stają w szranki

Wsie stają w szranki

Okazuje się, że nasz region jest miejscem bardzo urokliwych zakątków, gdzie piękno natury splata się z pożyteczną ludzką inicjatywą. Wiedzą o tym mieszkańcy Wieży i Ubocza, którzy biorą udział w wojewódzkim konkursie „Piękna Wieś Dolnośląska”.

Konkurs, organizowany po raz drugi w naszym województwie, ma na celu wyłonienie i promowanie najlepszych wzorcowych przedsięwzięć zrealizowanych na terenach wiejskich, inspirując jednocześnie i tworząc płaszczyznę do wymiany doświadczeń. W tym roku do udziału zgłosiło się w sumie 46 sołectw z 31 gmin. Do wspomnianej rywalizacji władze Gryfowa zgłosiły akces w dwóch z czterech możliwych kategorii. 13 lipca wymienione miejsca odwiedziła specjalna komisja konkursowa.

 

Pierwszym ze zgłoszonych przedsięwzięć – w kategorii „Najpiękniejsza Zagroda” – jest 34-hektarowe gospodarstwo agroturystyczne „Izerski Poranek” w Wieży, którym zawiaduje Cecylia, Marzena, Sławomir Wesołowscy. Na terenie gospodarstwa posadowione są dwa domki holenderskie z dwunastoma miejscami noclegowymi, jest możliwość połowu ryb a także oglądać niezwykłe widoki w kierunku Karkonoszy jak i innych malowniczych wzniesień w regionie. Położenie gospodarstwa sprawia, że można znaleźć wszystko – piękne trawniki, kwiaty, klomby z unikalnymi nasadzeniami oraz spokój przy akompaniamencie ptaków i szumu strumieni. W 2008 roku gospodarstwo zostało nagrodzone w Wojewódzkim Konkursie Czysta i Gospodarna Wieś.

 

Z kolei w kategorii „Najlepsze Przedsięwzięcie Odnowy Wsi” gryfowski samorząd zgłosił projekt pn. „Remont i wyposażenie świetlicy w Uboczu”. Wspomniane przedsięwzięcie powstało z inicjatywy rady sołeckiej i mieszkańców Ubocza. Celem projektu była poprawa warunków i standardów życia mieszkańców wsi Ubocze oraz zaspokojenie podstawowych potrzeb z zakresu kultury, rekreacji, wypoczynku, sportu i rozwoju osobistego. Realizacja inicjatywy spowodowała pobudzenie aktywności środowiska lokalnego i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji lokalnych wartości i tradycji kulturowych. Realizując to zadanie wyremontowano salę widowiskową, kuchnię, klub i bibliotekę, wyposażając w niezbędny do ich funkcjonowania sprzęt. Dzięki temu urozmaicona została działalność Centrum Kulturalnego w Uboczu, Klubu Seniora, LKS „Zryw Ubocze”, Ochotniczej Straży Pożarnej, rady sołeckiej, harcerzy „Zawiszaków” itp.

 

Zdaniem burmistrza Gryfowa Olgierda Poniźnika – dwa wytypowane miejsca mają wiele do zaoferowania nie tylko dla lokalnej społeczności, ale i dla całego Dolnego Śląska, stawiając na rozwój i aktywizowanie mieszkańców.

 

Ziemia Lubańska Nr 14(397) * 28.07-11.08.2010

Drukuj/generuj pdf

Na skróty