26.04.2022
Paweł Cerkanowicz

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE ZA ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE ZA ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY

Udostępniamy Państwu do pobrania wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Każda osoba, która chciałaby skorzystać z pomocy powinna go wypełnić i dostarczyć do sekretariatu urzędu osobiście lub za pośrednictwem poczty.

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z pracownikiem urzędu Pani Renata Węsławowicz, tel.: 757813552 lub 757811261

Wniosek do pobrania

Drukuj/generuj pdf

Na skróty