24.04.2017
Agnieszka Muszka

Wiosenna lustracja dróg

Wiosenna lustracja dróg

W związku z potrzebą  zapewnienia bezpieczeństwa na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych województwa dolnośląskiego, Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu przeprowadza tzw. „Wiosenną lustrację dróg 2017”.
Powołane zostaną wspólne zespoły złożone z przedstawicieli zarządców dróg i policjantów ruchu drogowego (oraz w zależności od potrzeb także przedstawicieli innych instytucji) do przeprowadzenia „przeglądów” dróg:  krajowych , wojewódzkich i powiatowych, gminnych.
Przeglądy zespoły przeprowadzą do 9 czerwca 2017 roku.
Zespoły mają za zadanie także reagowanie na uwagi i sprawdzenie spostrzeżeń mieszkańców i użytkowników dróg. Dlatego też prosimy o zgłaszanie uwag pisemnie na adres email: kpp@lwowek-slaski.wr.policja.gov . w tytule prosimy wpisać „*Wiosenna lustracja dróg 2017”*,
w sekretariacie Komendy powiatowej Policji w Lwówku Śląskim ul. Jana Pawła II 12, poprzez wyślij wiadomość na stronie www.facebook.com/policja.lwowek lub telefonicznie do kierownika Ogniwa Ruchu Drogowego sierż. Michała Kamieńskiego nr telefonu 75 64 67 212. 

W związku z potrzebą  zapewnienia bezpieczeństwa na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych województwa dolnośląskiego, Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu przeprowadza tzw. „Wiosenną lustrację dróg 2017”. Powołane zostaną wspólne zespoły złożone z przedstawicieli zarządców dróg i policjantów ruchu drogowego (oraz w zależności od potrzeb także przedstawicieli innych instytucji) do przeprowadzenia „przeglądów” dróg:  krajowych , wojewódzkich i powiatowych, gminnych.Przeglądy zespoły przeprowadzą do 9 czerwca 2017 roku.Zespoły mają za zadanie także reagowanie na uwagi i sprawdzenie spostrzeżeń mieszkańców i użytkowników dróg. Dlatego też prosimy o zgłaszanie uwag pisemnie na adres email: kpp@lwowek-slaski.wr.policja.gov . w tytule prosimy wpisać „*Wiosenna lustracja dróg 2017”*,w sekretariacie Komendy powiatowej Policji w Lwówku Śląskim ul. Jana Pawła II 12, poprzez wyślij wiadomość na stronie www.facebook.com/policja.lwowek lub telefonicznie do kierownika Ogniwa Ruchu Drogowego sierż. Michała Kamieńskiego nr telefonu 75 64 67 212. 

W podejmowanych działaniach, kontroli poddane zostanie oznakowanie pionowe i poziome oraz podjęte czynności zmierzające do usunięcia nieprawidłowości w tym zakresie.
W zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego zostaną wykonane przeglądy także pod kątem ujawnienia miejsc i elementów dróg, które mogą powodować jego zagrożenie, w tym w szczególności:
·stan nawierzchni
·sprzeczne ze sobą oznakowanie pionowe i poziome
·nieuzasadnione warunkami , nadmiernie restrykcyjne ograniczenia prędkości
·zagrożenia bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (pieszych i rowerzystów)
·prawidłowość i czytelność oznakowania przejazdów kolejowych oraz poprawa widoczności na nich
·nieprawidłowe lub zbędne oznakowanie ( np. pozostałe po zakończonych robotach drogowych)
·nieczytelne oznakowanie ( np. zniszczone lub zasłonięte oznakowanie przez krzewy, drzewa lub nieprawidłowo umieszczone w pasie drogowym tablice reklamowe)
·zawyżone i „niewykoszone pobocza dróg” ( utrudniają odpływ wody z jezdni ! )
·brak lub zniszczone urządzenia bezpieczeństwa ruchu
·łuki o pochyleniu poprzecznym jezdni zagrażającym bezpieczeństwu ruchu
·brak lub niedostateczne oznakowanie łuków poziomych
·brak chodników , szczególnie w miejscowościach i wsiach przez które przebiegają drogi krajowe i wojewódzkie
·zagrożenie jakie stanowią rosnące drzewa na poboczach dróg dla uczestników ruchu drogowego. 
Spostrzeżenia i uwagi zespołu dotyczące wadliwego oznakowania oraz złego stanu dróg, zostaną ujęte w protokole pokontrolnym.
 
Sporządzony dokument, zostanie przekazany staroście, burmistrzom oraz zarządcą dróg.   

W podejmowanych działaniach, kontroli poddane zostanie oznakowanie pionowe i poziome oraz podjęte czynności zmierzające do usunięcia nieprawidłowości w tym zakresie.

W zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego zostaną wykonane przeglądy także pod kątem ujawnienia miejsc i elementów dróg, które mogą powodować jego zagrożenie, w tym w szczególności:
·stan nawierzchni
·sprzeczne ze sobą oznakowanie pionowe i poziome
·nieuzasadnione warunkami , nadmiernie restrykcyjne ograniczenia prędkości
·zagrożenia bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (pieszych i rowerzystów)
·prawidłowość i czytelność oznakowania przejazdów kolejowych oraz poprawa widoczności na nich
·nieprawidłowe lub zbędne oznakowanie ( np. pozostałe po zakończonych robotach drogowych)
·nieczytelne oznakowanie ( np. zniszczone lub zasłonięte oznakowanie przez krzewy, drzewa lub nieprawidłowo umieszczone w pasie drogowym tablice reklamowe)
·zawyżone i „niewykoszone pobocza dróg” ( utrudniają odpływ wody z jezdni ! )
·brak lub zniszczone urządzenia bezpieczeństwa ruchu
·łuki o pochyleniu poprzecznym jezdni zagrażającym bezpieczeństwu ruchu
·brak lub niedostateczne oznakowanie łuków poziomych
·brak chodników , szczególnie w miejscowościach i wsiach przez które przebiegają drogi krajowe i wojewódzkie
·zagrożenie jakie stanowią rosnące drzewa na poboczach dróg dla uczestników ruchu drogowego. 
Spostrzeżenia i uwagi zespołu dotyczące wadliwego oznakowania oraz złego stanu dróg, zostaną ujęte w protokole pokontrolnym. Sporządzony dokument, zostanie przekazany staroście, burmistrzom oraz zarządcą dróg.   

Drukuj/generuj pdf

Na skróty