24.04.2017
Agnieszka Muszka

WAŻNA INFORMACJA

WAŻNA INFORMACJA

Trwa akcja zbiórki i wywozu do RIPOK-u w Lubaniu zbędnych przedmiotów i sprzętu z gospodarstw domowych (sprzęt gospodarstwa domowego, meble itp.).

P R Z Y P O M I N A M Y, że wywozem NIE SĄ OBJĘTE:

– gruz i inne podobne odpady,

– drobne śmieci,

– odpady niebezpieczne.

Odpady pozostawione po terminie nie będą odbierane !

Skorzystajcie Państwo z szansy pozbycia się niepotrzebnych rzeczy i w podanych terminach wyrzucajcie je do specjalnie na ten okres umieszczonych kontenerów.

Akcja nie dotyczy zakładów i instytucji!

Biorąc udział w akcji uporządkujecie Państwo swoje lokale i posesje nie ponosząc przy tym żadnych kosztów.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty