06.09.2007
Agnieszka Muszka

Warsztaty Innowacyjności na Obszarach Wiejskich

Warsztaty Innowacyjności na Obszarach Wiejskich

3 września w sali posiedzeń Urzędu  Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim wraz z pierwszym dzwonkiem szkolnym Fundacja „Partnerstwo Izerskie Bogactwem Trójgranicza” zainaugurowała cykl warsztatów pt. „Warsztaty Innowacyjności na Obszarach Wiejskich”.  

Wśród bardzo licznie przybyłych gości znaleźli się: Prezes Fundacji
„Partnerstwo Izerskie Bogactwem Trójgranicza” – Pani Bożena Mulik, Koordynatorka
Leaderowskiego projektu „Stworzenie sieci współpracy między ośrodkami naukowymi
i Pogórzem Izerskim” – Pani Bożena Pawłowicz, Prezes Międzynarodowego
Stowarzyszenia Partners Network – Pani Jadwiga Olszowska Urban oraz gospodarz
pierwszego etapu warsztatów Burmistrz Gminy Gryfów Śląski – Pan Olgierd
Poniźnik. Tematem przewodnim pierwszego spotkania była innowacyjność rozumiana
jako postęp służący poprawie życia lokalnych społeczności. Cykl warsztatów jest
przykładem inicjatywy oddolnej realizowanej w ramach programu
LEADER+, gdzie liderzy z poszczególnych sołectw i miejscowości
pracują nad stworzeniem Planów Odnowy Miejscowości i
Lokalnych Strategii Rozwoju. Dokumenty te będą wymagane przy
aplikowaniu o środki unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013. Następne warsztaty odbędą się 24 września i 17
października
, gdzie praca w grupach będzie skupiała się na
innowacyjności w odniesieniu do pięciu celów strategicznych Zintegrowanej
Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Partnerstwa Izerskiego:1. Doskonalenie współpracy trójgranicznej (oraz
wykorzystanie różnic narodowościowych i etnicznych) do przyspieszenia
rozwoju.
2. Rozwój turystyki, innowacyjnie wykorzystującej
bogactwa naturalne, historyczne i kulturowe.
3. Zintegrowana
i profesjonalna promocja produktów, usług i regionu.
4.
Rozwój produktów lokalnych i ekologicznych
5. Przyspieszenie
wykorzystanie zasobów wiedzy, zwłaszcza kapitału ludzkiego i społecznego do
wzrostu konkurencyjności produktów i usług.


Na zakończenie warto wspomnieć również o poczęstunku jaki przygotował Pan
Mularczyk z Zacisza w gminie Leśna. Bigos izerski, który jest już produktem
lokalnym był naprawdę wyśmienity.
Dziękujemy obecnym za liczne przybycie i
zapraszamy na następny, drugi etap warsztatów do sali MGOK w Gryfowie Sląskim,
dnia 24.09.2007r. 


Zapraszamy na stronę organizatora warsztatów www.jedenastkaizerska.pl


 

Drukuj/generuj pdf

Na skróty