21.06.2013
Agnieszka Muszka

V WYŚCIG MTB POD GÓRĘ O PUCHAR ŚW. ANNY z PROSZÓWKI

V  WYŚCIG  MTB POD GÓRĘ  O PUCHAR ŚW. ANNY z PROSZÓWKI

MISTRZOSTWA DOLNEGO ŚLĄSKA   W JEZDZIE INDYWIDUALNEJ NA CZAS 

GRYFÓW ŚLĄSKI  –   PROSZÓWKA

29 CZERWIEC 2013 r.

I.  Cel wyścigu

– wyłonienie Mistrzów Dolnego Śląska MTB w jeździe indywidualnej na czas 

– popularyzacja sportu kolarskiego

– promocja Gminy Gryfów Śląski

– popularyzacja zdrowego i kulturalnego sposobu spędzania wolnego czasu

II. Organizator

–  Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki

 – Rada Sołecka Proszówki

 – Urząd Gminy Gryfów Śląski

– Starostwo Powiatowe Lwówek Śl.

III. Klasa wyścigu

Wyścig z kalendarza dolnośląskiego  punktowany do CHALLENGE  DZKol 

IV. Uczestnictwo

W wyścigu  uczestniczą zawodnicy licencjonowani (odrębna klasyfikacja) i niezrzeszeni zaliczający się do kategorii  (młodzik, junior mł., junior , senior  i masters) kobiet i mężczyzn

Mistrzem Dolnego Śląska zostaje zawodnik posiadający licencje na rok 2013 .

IV. Biuro wyścigu

    Biuro zawodów: Gryfów Śląski( Ratusz)

    Zgłoszenia w dniu zawodów od godz.  8.00 do godz.9.30 w biurze wyścigu    

   09.30 – odprawa techniczna w Biurze Zawodów

VI. Termin i miejsce wyścigu:

Wyścig odbędzie się w dniu 29.06.2013 r. na trasie  Gryfów Śląski – Brzeziniec – Proszówka

 start godz. 10.00  Gryfów Śląski Rynek  

 meta : Proszówka góra Św. Anny Kapliczka

VII. Sposób przeprowadzenia wyścigu:

–  jazda indywidualna na czas pod górę rozegrana zostanie w 24 kategoriach

W dniu 29.06.2013r. (sobota)  Dystans 11,5 km.  Start zawodników co 1 min.

 Zakończenie  około  godz. 14.00 – Góra Św. Anny (meta)

Wyścig odbędzie się zgodnie z przepisami PZKol. i niniejszym regulaminem.

Wyścig jest rozgrywany w następujących kategoriach wiekowych licencja i niezrzeszeni :

Młodzik/czka                                            13 -14  lat         rocznik  2000-1999
Junior/ka mł.                                           15 -16  lat         rocznik  1998-1997
Junior/ka                                               17 -18  lat         rocznik  1996-1995
Senior/ka                                               19 – lat            rocznik  1994 i starszy/a
Masters K30+                                            30- lat             rocznik  1983 i starsza
I Masters                                               30 – 39 lat         rocznik  1983-1974
II Masters                                              40 – 49 lat         rocznik   1973-1964
III Masters                                             50 lat –             rocznik   1963 i starszy

Młodzik/czka 13 -14  lat rocznik  2000-1999

Junior/ka mł. 15 -16  lat rocznik  1998-1997

Junior/ka 17 -18  lat rocznik  1996-1995

Senior/ka 19 – lat rocznik  1994 i starszy/a

Masters K30+ 30- lat rocznik  1983 i starsza

I Masters 30 – 39 lat rocznik  1983-1974

II Masters 40 – 49 lat rocznik   1973-1964

III Masters 50 lat – rocznik   1963 i starszy

Startujący winni: posiadać pełny kask, sprawny technicznie rower górski

z dwoma czynnymi hamulcami, zawodnicy z licencją aktualne badania lekarskie, zawodnicy bez licencji wypełnią zgłoszenie do wyścigu a Ci  którzy nie ukończyli 18 lat winni posiadaćpisemną zgodę  rodzica lub prawnego opiekuna zezwalającą na start w wyścigu.

VII Klasyfikacja :

Zwycięzcą  wyścigu zostanie zawodnik, który uzyska najlepszy czas przejazdu na powyższym dystansie.

VIII. Finansowanie:

Opłata startowa w wyścigu dla zawodników z licencją wynosi wg stawek PZKol i kalendarza masters na rok 2013.

Opłata startowa dla niezrzeszonych:

 Młodzik/czka 13 -14  lat, Junior/ka mł. 15 -16  lat,   wg Pzkol nie płacą

 Junior/ka 17 -18  5,00 zł

Seniorka              10,00 zł

 Senior                 10,00 zł

I , II , III Masters,  i        Masters  K30+              10,00 zł

Koszty uczestnictwa pokrywają sami uczestnicy.                                

Koszty organizacyjne i komisji sędziowskiej pokrywa organizator.

IX. Nagrody:

Puchar za najlepszy czas przejazdu licencja  i niezrzeszeni

Medale MDŚ  licencja I do III   miejsca     

Nagrody rzeczowe I do III miejsca 

Dyplomy od I do VI miejsce

Jeżeli w danej kategorii będzie mniej niż 10 zawodników/czek , nagradzany będzie tylko zwycięzca. Każdy uczestnik wyścigu, po oddaniu numeru startowego otrzyma bon na posiłek

 X. Postanowienia Końcowe:

Komisję sędziowską wyznaczy Kolegium DZKol  na wniosek organizatora.

Sędzia Główny wyścigu Wiesław Kucab z Jeleniej  Góry tel. Kom. 607 495 737 

Organizator nie odpowiada za wypadki spowodowane przez zawodników bądź osoby towarzyszące w trakcie trwania wyścigu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy skradzione , zagubione lub zniszczone przed , w trakcie i po imprezie.

Organizator w porozumieniu z sędzią głównym zastrzegają sobie prawo ewentualnych zmian w regulaminie we wszystkich sprawach w nim nie ujętych.

Zawodnicy powinni posiadać  ubezpieczenie NW i OC

XI. Osoby odpowiedzialne za organizację imprezy

– Biuro Zawodów:  Adriana Karpowicz  tel. 500 101 651

                               Anna Zawisza-Paliwoda 692 512 771

Adres szpitala:

Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6, tel. +48 (075) 75-31-905, 75-42-048

Regulamin zatwierdzono dnia 10.06.2013

DZKol Wrocław – T. Daszkiewicz

Drukuj/generuj pdf

Na skróty