18.01.2016
Agnieszka Muszka

Uwaga zmiany w zakresie podatków i opłat lokalnych

Uwaga zmiany w zakresie podatków i opłat lokalnych

Zmiany w zakresie podatków i opłat lokalnych wynikające z ustawy z dnia 25.06.2015r.  o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2015r.poz.1045 ) 
Od 01 stycznia 2016r. Podatek rolny, leśny i od nieruchomości, którego wysokość nie przekroczy 100,00 zł płatny będzie w jednej racie w następujących terminach :
    – osoby fizyczne – do 15.03.2016r.
– osoby prawne – do 31.01.2016 r.
Nie będą doręczane decyzje wymiarowe i nie będzie pobierany podatek w przypadku, w którym jego wysokość nie przekracza kwoty 6,10 zł (koszt podatku jest niższy od kosztów przesyłki poleconej)
Nie będą wydawane ani doręczane decyzje z kwoty zerową. Na prośbę podatnika może zostać wystawione odpowiednie zaświadczenie
Nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych dostępne od 01.01.2016 r. na bip.gryfow.pl

Zmiany w zakresie podatków i opłat lokalnych wynikające z ustawy z dnia 25.06.2015r.  o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2015r.poz.1045 ) 
Od 01 stycznia 2016r. Podatek rolny, leśny i od nieruchomości, którego wysokość nie przekroczy 100,00 zł płatny będzie w jednej racie w następujących terminach :
 – osoby fizyczne – do 15.03.2016r.
– osoby prawne – do 31.01.2016 r.
Nie będą doręczane decyzje wymiarowe i nie będzie pobierany podatek w przypadku, w którym jego wysokość nie przekracza kwoty 6,10 zł (koszt podatku jest niższy od kosztów przesyłki poleconej)
Nie będą wydawane ani doręczane decyzje z kwoty zerową. Na prośbę podatnika może zostać wystawione odpowiednie zaświadczenie
Nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych dostępne od 01.01.2016 r. na bip.gryfow.pl

Pracownicy Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim dostarczą mieszkańcom decyzje wymiarowe podatku od nieruchomości. Doręczanie decyzji rozpocznie się od 8 lutego i potrwa do końca lutego 2016 roku, w dni powszednie w godzinach popołudniowych oraz w soboty. Urzędnik nie ma prawa pobierać od mieszkańców jakichkolwiek kwot pieniężnych. W przypadku nieobecności adresata decyzje mogą być odebrane w tut. Urzędzie pok.- nr 15 / PODATKI / w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia. 
Przypominamy o terminach płatności podatków. Osoby fizyczne – w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej – za styczeń do dnia 31 stycznia, a za pozostałe miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 dnia każdego miesiąca. 
Informuje się również, że opłata za posiadanie psa w kwocie 30,00 zł płatna jest bez wezwania w terminie do dnia 30 kwietnia roku podatkowego.
Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy
Gmina Gryfów Śląski
77 10202124 0000 8402 0011 0106 
lub w kasie tut. Urzędu

Pracownicy Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim dostarczą mieszkańcom decyzje wymiarowe podatku od nieruchomości. Doręczanie decyzji rozpocznie się od 8 lutego i potrwa do końca lutego 2016 roku, w dni powszednie w godzinach popołudniowych oraz w soboty. Urzędnik nie ma prawa pobierać od mieszkańców jakichkolwiek kwot pieniężnych. W przypadku nieobecności adresata decyzje mogą być odebrane w tut. Urzędzie pok.- nr 15 / PODATKI / w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia. Przypominamy o terminach płatności podatków. Osoby fizyczne – w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej – za styczeń do dnia 31 stycznia, a za pozostałe miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 dnia każdego miesiąca. Informuje się również, że opłata za posiadanie psa w kwocie 30,00 zł płatna jest bez wezwania w terminie do dnia 30 kwietnia roku podatkowego.
Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy 

Gmina Gryfów Śląski 77 10202124 0000 8402 0011 0106 lub w kasie tut. Urzędu

Drukuj/generuj pdf

Na skróty