30.12.2015
Agnieszka Muszka

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU PŁATNOŚCI ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU PŁATNOŚCI ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Informujemy, że od 1 kwietnia 2016 r. ulega zmianie termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gryfów Śląski .

Opłatę trzeba będzie wnosić „z góry” za miesiąc kalendarzowy, do 15-tego dnia każdego miesiąca.
Wysokość opłat pozostaje bez zmian.


 

Na podstawie Uchwały nr XIV/67/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Gryfów Śląski).


Drukuj/generuj pdf

Na skróty