15.09.2017
Agnieszka Muszka

Ulica Floriańska będzie remontowana

Ulica Floriańska będzie remontowana

Powiat Lwówecki w dniu 27 lipca br. otrzymał promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2544D ul Floriańska w Gryfowie Śląskim o dł. 0,706 km [intensywne opady deszczu i powódź lipiec 2012 r.] w wysokości 775 200 zł. 

W ramach zadania projekt przewiduje wykonanie nowej nawierzchnia asfaltowej obramowanej krawężnikami drogowymi oraz wykonanie zjazdów i chodników z kostki betonowej, a w celu usprawnienia odwodnienia zostaną wykonane nowe betonowe wpusty deszczowe 14 szt.   

W lipcu Zarząd Dróg Powiatowych przeprowadził procedurę przetargową i wyłonił Wykonawcę na zrealizowanie robót drogowych tj. firma – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o.  z Jałowca, która zaoferowała wykonanie zadania za kwotę 980 206,05 zł i w terminie do końca listopada 2017 r. Gmina Gryfów Śląski na podstawie podpisanego porozumienia dnia 30 sierpnia br. z Powiatem Lwóweckim udzieli pomocy finansowej w wysokości 100 000 zł z przeznaczeniem  na realizację zadania. 

W ramach zadania projekt przewiduje wykonanie nowej nawierzchnia asfaltowej obramowanej krawężnikami drogowymi oraz wykonanie zjazdów i chodników z kostki betonowej, a w celu usprawnienia odwodnienia zostaną wykonane nowe betonowe wpusty deszczowe 14 szt.   

Drukuj/generuj pdf

Na skróty