06.04.2011
Agnieszka Muszka

Uchwalali i oceniali

Uchwalali i oceniali

29 marca radni gminy Gryfów zebrali się, by wysłuchać sprawozdań z bieżącej działalności organów gminy oraz podjąć szereg potrzebnych do zatwierdzenia uchwał.

Głównym tematem sesji była ocena działalności Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śl.
– ZBGKiM w Gryfowie Śl. został powołany uchwałą Rady Miejskiej 14 czerwca 1991 roku – mówiła dyrektor Helena Okulowska. – Świadczy usługi na rzecz mieszkańców gminy w zakresie gospodarki mieszkaniowej, komunalnej oraz wodno-kanalizacyjnej. Obok zadań statutowych wykonuje usługi odpłatne na zlecenie osób fizycznych i firm.
W swojej prezentacji kierownik tej jednostki przedstawiła nie tylko osiągnięcia, których jest wiele, ale także mówiła o kłopotach, z jakimi w dzisiejszych czasach takiemu gminnemu przedsiębiorstwu przychodzi się zmierzyć. Niepłacenie rachunków przez najemców, rosnące koszty utrzymania budynków komunalnych, czy problemy ze starą instalacją wodno-kanalizacyjną w mieście to tylko niektóre z poruszanych kwestii. O to również dopytywali się radni.
Innym ważnym tematem poruszonym podczas obrad była sprawa budowy gminnej przychodni, którą szczegółowo zreferował burmistrz Olgierd Poniźnik.
W ostatnim punkcie było przyjęcie uchwał, wśród których znalazła się m.in. decyzja o nadaniu nowych nazw dwóm ulicom w mieście, likwidacji stanowiska głównego księgowego oraz ds. kadr w szkole podstawowej w Rząsinach i przekazanie tych zadań administracji przy SP w Gryfowie. Ponadto nie wyrażenie zgody na wyodrębnienie środków na  fundusz sołecki, co spowodowane jest trudną sytuacją miejskiego budżetu. Wśród zapytań do burmistrza znalazła się m.in. kwestia ewentualnego zamiaru przeniesienia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury do innego obiektu oraz sprzedaży obecnej siedziby, o czym mieszkańcy miasta i gminy mówią coraz głośniej.

 

Ziemia Lubańska Nr 7(414) * 6-20.04.2011

Drukuj/generuj pdf

Na skróty