27.07.2018
Agnieszka Muszka

Trening systemu wczesnego ostrzegania

Trening systemu wczesnego ostrzegania

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że w dniu 1 sierpnia 2018 roku, o godz.17.00 na terenie miasta          i gminy Gryfów Śląski zostanie przeprowadzony trening systemu wczesnego ostrzegania. W ramach treningu zostaną włączone syreny alarmowe i wyemitowany sygnał:

 

„Ogłoszenie alarmu” (modulowany dźwięk syreny w okresie 3 minut). 

Wyemitowanie sygnału akustycznego w czasie trwania treningu będzie jednocześnie upamiętniało 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

 

Podstawa prawna: 

Zarządzenie Nr 288 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 02 lipca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia treningu wczesnego ostrzegania na terenie województwa dolnośląskiego. 

 

Burmistrz Gminy i Miasta

(-) Olgierd Poniźnik

Drukuj/generuj pdf

Na skróty