31.07.2015
Agnieszka Muszka

Trening systemu wczesnego ostrzegania

Trening  systemu wczesnego ostrzegania

Burmistrz  Gminy i Miasta  Gryfów  Śląski  informuje, że  w dniu 1 sierpnia 2015 roku (sobota) na terenie miasta i gminy Gryfów Śląski   zostanie przeprowadzony  trening systemu wczesnego ostrzegania.
W ramach treningu zostanie uruchomiony akustyczny podsystem  ostrzegania-syreny alarmowe i za ich pośrednictwem  zostaną  wyemitowane następujące sygnały:
– 17:00 -17:03  sygnał „Ogłoszenie alarmu” (modulowany dźwięk syreny w okresie 3 minut),
– 17:08-17:11   sygnał  „Odwołanie alarmu”  (ciągły dźwięk syreny w okresie 3 minut)


Drukuj/generuj pdf

Na skróty