23.09.2021
Paweł Cerkanowicz

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Gryfów Śląski na okres 3 lat.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Gryfów Śląski na okres 3 lat.

Na skróty