08.04.2016
Agnieszka Muszka

Szkolenie dla rolników

Szkolenie dla rolników

Odział Regionalny we Wrocławiu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
i Lwóweckie Biuro Powiatowe z/s w UboczuAgencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
zaprasza rolników z terenu powiatu lwóweckiego na szkolenie w związku 
z naborem wniosków na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” 
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 
które odbędzie się 14 kwietnia 2016 r. o godzinie 10:00 
w sali konferencyjnej Partnerstwa Izerskiego Stowarzyszenia LGD 
w Uboczu (Ubocze 300, II piętro – budynek BP ARiMR).
Szkolenie przeprowadzi Pani Agnieszka Potyrała
Kierownik Biura Wsparcia Inwestycyjnego
w Oddziale Regionalnym ARiMR we Wrocławiu. 

Odział Regionalny we Wrocławiu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwai Lwóweckie Biuro Powiatowe z/s w Uboczu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza rolników z terenu powiatu lwóweckiego na szkolenie w związku z naborem wniosków na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które odbędzie się 14 kwietnia 2016 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Partnerstwa Izerskiego Stowarzyszenia LGD w Uboczu (Ubocze 300, II piętro – budynek BP ARiMR).
Szkolenie przeprowadzi Pani Agnieszka Potyrała – Kierownik Biura Wsparcia Inwestycyjnegow Oddziale Regionalnym ARiMR we Wrocławiu. 


Drukuj/generuj pdf

Na skróty