05.11.2014
Agnieszka Muszka

Szanowni Państwo!

Szanowni Państwo!

Mijające 4 lata w kadencji 2010 – 2014 były naznaczone systematyczną pracą na rzecz naszej społeczności lokalnej. Oprócz zadań określonych we wspólnie przyjętych kierunkach działania zarówno Rady Miejskiej jaki i Burmistrza Gminy i Miasta, zmagaliśmy się także ze skutkami nawalnych deszczy, gradobicia i innych niekorzystnych skutków atmosferycznych, nie uniknęliśmy też kłopotów związanych z katastrofą budowlaną.

     Zdecydowana większość zadań przyjętych przez Radę Miejską i Burmistrza została zrealizowana. Z najważniejszych wymienię – budowę nowej przychodni i zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych, budowę ponad 20 km dróg w sołectwach i w mieście, rewitalizację wielu budynków, rewitalizację płyty rynku i fontanny, odbudowę murów obronnych oraz wielu innych zadań. Mam świadomość, że nie wszystkie zadania udało się zrealizować, ich główną przyczyną jest zawsze niedostatek środków finansowych.                                           
     W sumie w okresie 2010 – 2014 pozyskaliśmy ze źródeł zewnętrznych do budżetu Gminy prawie 20 mln zł. Wprowadziliśmy również w życie program oszczędnościowy i zmniejszyliśmy nasze zadłużenie do poziomu 21% naszego budżetu. Jest to dobry prognostyk, przed zbliżającym się nowym okresem pozyskiwania środków unijnych na lata 2014 – 2020.                                           
     Przedstawiając najważniejsze zadania inwestycyjno – remontowe liczę na to że, zobrazują Państwu naszą czteroletnią działalność. Korzystając z okazji dziękuję wszystkim którzy przyczynili się do realizacji naszych wspólnych zamierzeń.

Z wyrazami szacunku

Burmistrz Gminy i Miasta

Olgierd Poniźnik

Drukuj/generuj pdf

Na skróty