15.11.2017
Agnieszka Muszka

Święto Niepodległości na gryfowskim rynku

Święto Niepodległości na gryfowskim rynku

Uroczystości 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęły się mszą świętą w intencji ojczyzny w kościele pod wezwaniem Świętej Jadwigi w Gryfowie Śląskim. Następnie poczty sztandarowe oraz delegacje reprezen-tujące gminne instytucje, placówki oświatowe, stowarzyszenia i organizacje przemaszerowały na rynek, gdzie pod Tablicą Pamiątkową ku czci Kombatantów Ziemi Gryfowskiej odbyła się uroczystość patriotyczna, podczas której odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu.

Obchody rozpoczęto blokiem artystycznym, który przygotowała Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Łużyckiej Bry-gady Wojsk Ochrony Pogranicza w Gryfowie Śląskim oraz Gimnazjum im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej. W mon-tażu wystąpił zespół  „Wesołe Nutki” prowadzony przez Macieja Styszyńskiego oraz gimnazjalistki z tekstami i wier-szami przygotowanymi przez Elżbietę Demidow. Następnym punktem programu było odsłonięcie tablicy ku czci mar-szałka Józefa Piłsudskiego z okazji 150 rocznicy jego urodzin . Dokonali tego pomysłodawczyni przedsięwzięcia Kry-styna Rapacka- Świerkocka, przedstawiciel Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Poli-tycznych, porucznik VI Pułku Piechoty II Dywizji Wojska Polskiego  Edward Król oraz dzieci i młodzież z gryfowskich szkół i przedszkola.
Przemówienia okolicznościowe, w skróconej ze względu na trudne warunki atmosferyczne wersji, wygłosili: Krystyna Rapacka- Świerkocka, Dyrektor Biura Senatora RP Rafała Ślusarza Urszula Maga oraz Burmistrz Gminy i Miasta Olgierd Poniźnik. Następnie licznie zgromadzone delegacje złożyły wiązanki pod gryfowskim miejscem pamięci naro-dowej.

Obchody rozpoczęto blokiem artystycznym, który przygotowała Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Łużyckiej Bry-gady Wojsk Ochrony Pogranicza w Gryfowie Śląskim oraz Gimnazjum im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej. W mon-tażu wystąpił zespół  „Wesołe Nutki” prowadzony przez Macieja Styszyńskiego oraz gimnazjalistki z tekstami i wier-szami przygotowanymi przez Elżbietę Demidow. Następnym punktem programu było odsłonięcie tablicy ku czci mar-szałka Józefa Piłsudskiego z okazji 150 rocznicy jego urodzin . Dokonali tego pomysłodawczyni przedsięwzięcia Kry-styna Rapacka- Świerkocka, przedstawiciel Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Poli-tycznych, porucznik VI Pułku Piechoty II Dywizji Wojska Polskiego  Edward Król oraz dzieci i młodzież z gryfowskich szkół i przedszkola.Przemówienia okolicznościowe, w skróconej ze względu na trudne warunki atmosferyczne wersji, wygłosili: Krystyna Rapacka- Świerkocka, Dyrektor Biura Senatora RP Rafała Ślusarza Urszula Maga oraz Burmistrz Gminy i Miasta Olgierd Poniźnik. Następnie licznie zgromadzone delegacje złożyły wiązanki pod gryfowskim miejscem pamięci narodowej.

GALERIA ZDJĘĆ

Drukuj/generuj pdf

Na skróty