12.05.2014
Agnieszka Muszka

Świetlice do remontu

Świetlice do remontu

Trzy świetlice wiejskie w gminie Gryfów Śl. zostaną w tym roku wyremontowane. To szansa dla mieszkańców i ich społecznej aktywności. 

Dwie z nich – w Rząsinach i Krzewiu Wielkim – zmodernizowane zostaną ze środków pozyskanych w ramach tzw. Dużej Odnowy Wsi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Całość przedsięwzięcia opiewa na 400 tys. zł, w tym wkład własny ok. 170 tys. zł.

– W Rząsinach wymieniony zostanie dach, izolacja termiczna poddasza, stolarka okienna i drzwiowa, a także elewacja i roboty zewnętrzne – mówi burmistrz Olgierd Poniźnik. – Dzięki temu cały ten obiekt będzie miał już przyjemny wygląd. 

Warto przy tym wspomnieć, że w ubiegłym roku rada sołecka Rząsin ze środków własnych zakupiła urządzenia kuchenne i dzięki temu będzie można organizować w świetlicy takie imprezy jak chrzciny, wesela i inne uroczystości okolicznościowe. Z kolei w Krzewiu Wielkim wykonane zostaną również roboty dachowe. Zostanie wymieniony blaszany dach na nowe pokrycie. Przewidziane są także prace przy elewacji obiektu. 

– Na pewno remonty tych świetlic pozwolą na ożywienie aktywności mieszkańców, co sprzyjało będzie realizacji projektów kulturalno-edukacyjnych – podkreśla Olgierd Poniźnik.

Natomiast w ramach tzw. Małej Odnowy Wsi gmina Gryfów Śl. otrzymała dofinansowanie w wysokości 30 tys. zł. Pozyskane pieniądze przeznaczone zostaną na remont świetlicy w Proszówce. Tutaj zakres prac obejmował będzie naprawę dachu papowego na części świetlicy oraz wykonanie izolacji zewnętrznej budynku, ponieważ jest on mocno zagrzybiony.Drukuj/generuj pdf

Na skróty