20.05.2016
Agnieszka Muszka

Strefa Ekonomiczna w Gryfowie Śląskim

Strefa Ekonomiczna w Gryfowie Śląskim

Dnia 28 kwietnia 2016 roku, Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej wybranym gminom na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Dolnośląskiego Fundusz Pomocy Rozwojowej w roku 2016. Wśród 17 wybranych gmin znalazł się również Gryfów Śląski – wysokość przyznanych środków to 150 000 zł. Wsparcie zostanie przeznaczone na uzbrojenie w media podstrefy Gryfów Śląski, kompleks 2  Kamiennogórskiej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości. W ramach realizacji zadania wykonana zostanie kanalizacja sanitarna oraz sieć wodociągowa.


Drukuj/generuj pdf

Na skróty