19.10.2010
Agnieszka Muszka

Strefa dla rozwoju

Strefa dla rozwoju

21 września podczas posiedzenia, któremu przewodniczył wicepremier Waldemar Pawlak, Rada Ministrów dokonała korekty terenów należących do Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości. Na jej podstawie do strefy włączone zostały także grunty w Gryfowie.

Na to rozporządzenie włodarze Gryfowa Śl. czekali blisko dwa lata. Jest to szansa na dalszy rozwój gminy, pozyskanie inwestorów oraz, co jest chyba najważniejsze dla samych mieszkańców, stworzenie nowych miejsc pracy. KSSEMP została poszerzona w sumie o ponad 21 ha, w tym nowe tereny to niespełna 3,5 ha w Gryfowie, 1,86 ha w Jaworze oraz 16,00 ha w Zgorzelcu. Okazuje się jednak, że w zamian za to ponad 22 ha zostały wyłączone ze strefy – w tym m.in. obszar o pow. 0,11 ha w zachodniej części Lubania.

 

Zabiegaliśmy o włączenie naszych gruntów od dwóch lat i cieszę się, że to w końcu stało się faktem – mówi z satysfakcją burmistrz Olgierd Poniźnik. – Z początkiem października decyzja rządu się uprawomocniła i teraz wraz z panią prezes KSSEMP Iwoną Krawczyk będziemy wspólnie zabiegać o inwestorów i promować tę strefę.
Władze Gryfowa mają nadzieję, że w ciągu następnej kadencji samorządu wspomniane tereny uda się zapełnić przedsiębiorcami i już dziś zapraszają do inwestowania. Warto przy tym wspomnieć, że obszary włączone do strefy mają bardzo atrakcyjne położenie – znajdują się naprzeciw PKN Orlen, wzdłuż drogi krajowej nr 30 i praktycznie na obrzeżach miasta. Wcześniej do KSSEMP zostały włączone tereny o powierzchni ok. 7 ha, które są własnością prywatnej firmy LUVENA z Lubonia, specjalizującej się w branży chemicznej. Na wspomnianych we wrześniowym rozporządzeniu nowych terenach strefy ekonomicznej zatrudnienie znaleźć może ok. 570 osób.

 

 

Ziemia Lubańska Nr 19(402) * 6-20.10.2010

Drukuj/generuj pdf

Na skróty