09.03.2011
Agnieszka Muszka

Strażacy apelują – Zakaz wypalania traw

Strażacy apelują – Zakaz wypalania traw

Podczas wypalania  roślinności temperatura  powierzchni  gleby dochodzi do 700 stopni Celsjusza.. Ginie wtedy świat zwierzęcy, pożyteczne owady, miejsca lęgowe ptaków etc.

W trakcie spalania ulatania się najcenniejszy składnik  gleby- azot. Mimo, że pożary tej kategorii nie powodują dużych strat należy pamiętać, że czasami pożar  wymyka się spod kontroli. Gwałtownie rozprzestrzeniając się  stwarza zagrożenie dla zabudowań i  lasów. Niemalże co roku – w skali kraju-notowane są przypadki, w których osoby  wypalające nie zdołały na czas wydostać się z miejsca zagrożonego i poniosły śmierć. Już w tym roku wystarczyło kilka słonecznych dni i od razu dało się  odczuć, że niektórzy  nie mogli się wprost doczekać ażeby przystąpić do wypalania traw. Jasno wynika, że pożary w tej kategorii powstają na skutek umyślnego lub nierozważnego działania człowieka. Przestrzegamy , że za takie zachowanie, na osobę, która nie przestrzega zasad bezpieczeństwa pożarowego funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej ma prawo nałożyć mandat kredytowy  w wysokości do 500 złotych, a w przypadku kiedy powstają straty, istnieje również możliwość skierowania wniosku o ukaranie do Sądu. Będziemy również   wnioskować do Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa wypłacającej  dopłaty do właścicieli  gruntów rolnych ze środków unijnych, o ich cofnięcie dla tych użytkowników, na których gruntach rolnych powstały pożary, co może świadczyć o prowadzonym niewłaściwym ich użytkowaniu
Nie sposób nie zwrócić również uwagi na to, że działania gaśnicze w  takich przypadkach prowadzone są najczęściej w trudnym terenie, co zdecydowanie  zwiększa koszty eksploatacji sprzętu pożarniczego. Wskutek tego rosną koszty  ponoszone przez jednostki straży pożarnych  zarówno zawodowych ,jak i tez ochotniczych, które w całości finansowane są z budżetu gminy, czyli nas wszystkich mieszkańców. 
Obowiązujące w naszym kraju  przepisy zabraniają  wypalania wszelkiego rodzaju pozostałości roślinnych.
§ 43 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku- wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione.
art.124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody mówiący, że „Zabrania się
wypalania łąk, pastwisk i nieużytków, rowów pasów, przydrożnych szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.
Również  ustawa  z dnia 29 września 1991 roku o lasach w artykule 30 pkt. 3  wyraźnie określa, że ”  w lasach  oraz na terenach śródleśnych łąk,  torfowisk, wrzosowisk jak również w odległości  100 m od granicy lasu,zabrania się działań i czynności mogących  wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności  wypalania wierzchniej  warstwy  gleby i pozostałości roślinnych”   

 

Źródło: Komenda Powiatowa
             Państwowej Straży  Pożarnej
             Lwówek Śląski    

Drukuj/generuj pdf

Na skróty