26.05.2015
Agnieszka Muszka

Straż Gryfowskich Leśników

Straż Gryfowskich Leśników

Uczniowie klasy IT technikum kształcącego w zawodzie technik leśnik na przełomie miesiąca marca i kwietnia odbywali staż/praktykę w Nadleśnictwie Świeradów Zdrój. Staż zorganizowany został w ramach projektu „ Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym śląsku II” i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PO KL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego.

Organizatorem stażu było Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Wałbrzychu. Opiekunem stażu/praktyki był Nadleśniczy Nadleśnictwa Świeradów Zdrój pan Lubomir Leszczyński.

Celem  praktyki/stażu było umożliwienie uczniom zdobycia doświadczenia i zapoznanie z  obsługą  nowoczesnych  maszyn  i  urządzeń,  nowymi  technologiami  oraz  z  nowoczesnymi

procesami produkcji/usług w zawodzie technik leśnik.

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik leśnik zapoznali się z:

– mapami i programami mapowymi wykorzystywanymi w leśnictwie,

– pracą harwestera,

– pracami w szkółce leśnej,

– metodami pielęgnacji siewów na szkółce leśnej,

-systemem ppoż. Lasów Państwowych

-regionami nasiennymi Polski, a przede wszystkim mieli możliwość zapoznania się z zasobami leśnymi Nadleśnictwa Świeradów Zdrój poprzez zajęcia w terenie w leśnictwach: Przylesie, Czerniawa, Niedźwiedzia Góra, Platerówka, Radostaw i Świeradów.

Wzięliśmy udział w zawodach strzeleckich Koła Łowieckiego „Wieniec”. Super przeżycie.

Młodzież zdobyła nowe doświadczenia i umiejętności, które na pewno wykorzysta w swojej dalszej nauce, w przyszłości w pracy.

Współpraca z Nadleśnictwem Świeradów układała się wzorowo i przyniosła wymierne efekty w postaci poszerzenia wiedzy i dużej satysfakcji stażystów.

Opiekun grupy stażystów- Iwona Grzelczak

 

 

 

 

Drukuj/generuj pdf

Na skróty