20.07.2018
Agnieszka Muszka

Sprzęt ratowniczy dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Sprzęt ratowniczy dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Sprzęt ratowniczy dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych  Gminy Gryfów Śląski.

W bieżącym roku nasza Gmina uczestniczyła w ogłoszonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości  naborze wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w ramach ogłoszonego dnia 29 września 2017 roku Programu I Priorytetu IIIB „ Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków  oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem” – dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa dolnośląskiego polegających na nabyciu w 2018 roku w imieniu tych jednostek na rzecz ochotniczych straży pożarnych: wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

W ramach udziału w/w Programie  Gmina Gryfów Śląski otrzymała, ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, dotację na doposażenie naszych Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt w wysokości 28 212,03 zł.. 

Wnioskowano o dotację na zakup sprzętu ratowniczego dla wszystkich OSP w Gminie w wysokości – 61.341,39 zł., jednak otrzymano mniejsze środki finansowe i nie dla wszystkich OSP można było zakupić  pożądany sprzęt. 

Za pozyskane środki zakupiono : defibrylator, zestaw ratownictwa medycznego PSP R1, które są niezbędne do udzielenia kwalifikowanej pomocy przedmedycznej, wyważacz do drzwi z urządzeniem do cięcia pedałów i agregat prądotwórczy z masztem oświetleniowym.

Wydatki naszej Gminy na zakup sprzętu wyniosły jedynie 1 % wartości towaru.

W dniu 16 lipca br. w tut. urzędzie odbyło się uroczyste przekazanie naszym jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych zakupionego w ramach dotacji sprzętu.

Przekazania sprzętu Prezesom i Naczelnikom OSP oraz zgromadzonym strażakom dokonali: Burmistrz naszej Gminy – Olgierd Poniźnik, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim – st. kpt. Andrzej Więdłocha,  Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego  Związku OSP RP i Radny Rady Powiatu Lwóweckiego –Tadeusz Jagiełło oraz Radny Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski  – Mateusz Królak

Zakupiony sprzęt otrzymali :

Ochotnicza  Straż Pożarna  w Gryfowie Śląskim:

– defibrylator AED o wartości  5 724,00 zł.,    

– wyważacz do drzwi z urządzeniem do cięcia pedałów  o wartości 12 300,00 zł. 

Łącznie wartość sprzętu – 18 024,00 zł.     

Ochotnicza  Straż Pożarna w Krzewiu Wielkim

– agregat prądotwórczy  z masztem oświetleniowym o wartości 3690,00 zł.     

Ochotnicza Straż Pożarna  w Proszówce

– torba ratownicza PSP R1 z deską ortopedyczną o wartości 4 968,00 zł.

Łączna wartość zakupionego sprzętu to kwota 26.682,00  złotych. Z dofinansowania Ministra Sprawiedliwości opłacono  26 415,18 zł.,  a 266,82 zł. to środki  finansowe naszej Gminy. 

Strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych są często pierwszymi na miejscu wypadków i nowoczesny sprzęt zakupiony dzięki wsparciu Ministra Sprawiedliwości pomoże im w ratowaniu osób poszkodowanych bezpośrednio na miejscu zaistniałych zdarzeń oraz przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ludzi.

Inspektor ds. zarządzania

kryzysowego

Stanisław Jóźwiak

Drukuj/generuj pdf

Na skróty