17.01.2020
Paweł Cerkanowicz

Spotkanie dotyczące zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Uboczu

Spotkanie dotyczące zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Uboczu

Dnia 15 stycznia 2020 r. w Szkole Podstawowej w Uboczu odbyło się spotkanie dotyczące zamiaru likwidacji szkoły, w którym uczestniczył Kurator Oświaty Pan Roman Kowalczyk wraz z władzami miasta oraz pracownikami szkoły, rodzicami i mieszkańcami wsi.

Kurator Oświaty po wysłuchaniu Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz Sekretarza, który zreferował uzasadnienie do podjętej przez Radę Miejską Gminy Gryfów Śląski uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Uboczu stwierdził, że omawiany temat jest bardzo trudny. Jednak w perspektywie demograficznej sytuacja szkoły może być coraz trudniejsza i poniżej możliwości jej prawidłowego funkcjonowania, dlatego jest on skłonny wydać pozytywną opinię do tej uchwały.

W dalszej części spotkania głos zabierali rodzice uczniów likwidowanej szkoły, pytając m.in. o organizację dowozu uczniów do SP Nr 2 w Gryfowie Śl., ilość oddziałów w nowym roku szkolnym, rejonizację oraz możliwość zapewnienia dzieciom z oddziału przedszkolnego miejsca w Przedszkolu Publicznym w Gryfowie Śląskim.

Burmistrz udzielając odpowiedzi zapewnił rodziców, że dołoży wszelkich starań, aby po zlikwidowaniu szkoły zadbać o bezpieczeństwo dzieci i przyjazną atmosferę, szczególnie w okresie adaptacyjnym w nowej szkole. Ponadto Burmistrz wyraził wolę spotkania się z Radą Sołecką, organizacjami funkcjonującymi na terenie Ubocza oraz mieszkańcami w celu wypracowania koncepcji zagospodarowania budynku szkoły.

Na zakończenie spotkania Pan Kurator podziękował zebranym za obecność oraz kulturę rozmowy mimo tak trudnego i pełnego emocji tematu.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty