02.11.2017
Agnieszka Muszka

Społecznik Roku Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Społecznik Roku Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza V edycję konkursu o tytuł
„Społecznik Roku 2017 Gminy i Miasta Gryfów Śląski”.
Tytuł  „Społecznik Roku 2016 Gminy i Miasta Gryfów Śląski” jest nagrodą honorową, której celem jest promowanie osób aktywnych społecznie na rzecz osób potrzebujących pomocy   lub na rzecz środowiska lokalnego. Kandydatury do tytułu można zgłaszać                                                       do  30  listopada 2017 roku na adres: Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim Rynek 1,             59-620  Gryfów Śląski lub osobiście w sekretariacie  Urzędu pok. 9
 
Regulamin przyznawania tytułu „ Społecznik Roku Gminy i Miasta Gryfów Śląski”
1. Tytuł „Społecznik Roku Gminy i Miasta Gryfów Śląski” przyznawany jest osobom fizycznym.
2. Konkurs o tytuł „Społecznik Roku” ogłasza i rozstrzyga Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski będący Przewodniczącym Kapituły Konkursu,  w skład której wchodzą:
a)     Sekretarz Gminy i Miasta Gryfów Śląski,
b)     Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski,
c)     Przewodniczący Komisji Sfery Budżetowej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski,
d)    Inspektor ds. infrastruktury społecznej Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.
3. Kandydatów do tytułu może zgłaszać każdy obywatel i instytucja wg następujących zasad:
a)     kandydatury należy zgłaszać pisemnie na adres  Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim   Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski  lub osobiście w Sekretariacie Urzędu  pok. 9, w terminie do  30 listopada każdego roku,
b)    zgłoszenie powinno zawierać:
– imię i nazwisko kandydata,
– imię i nazwisko osoby lub instytucji zagaszającej,
– opis działalności kandydata,
– uzasadnienie kandydatury.
4.  Informacja o terminie przyjmowania zgłoszeń zostanie umieszczona na stronie internetowej Gryfowa Śląskiego.
5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi co roku na ostatniej w danym roku sesji Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski.
6. Kapituła może przyznać za dany rok więcej niż jeden tytuł.
7. Wyróżnieni tytułem otrzymają statuetki oraz nagrodę rzeczową lub pieniężną.
Burmistrz Gminy i Miasta
    Gryfów Śląski 
/-/  Olgierd Poniźnik 

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza V edycję konkursu o tytuł „Społecznik Roku 2017 Gminy i Miasta Gryfów Śląski”. Jest to nagroda honorowa, której celem jest promowanie osób aktywnych społecznie na rzecz osób potrzebujących pomocy lub na rzecz środowiska lokalnego. Kandydatury do tytułu można zgłaszać do  30  listopada 2017 roku na adres: Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim Rynek 1, 59-620  Gryfów Śląski lub osobiście w sekretariacie  Urzędu pok. 9.

Regulamin przyznawania tytułu „ Społecznik Roku Gminy i Miasta Gryfów Śląski”

1. Tytuł „Społecznik Roku Gminy i Miasta Gryfów Śląski” przyznawany jest osobom fizycznym.

2. Konkurs o tytuł „Społecznik Roku” ogłasza i rozstrzyga Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski będący Przewodniczącym Kapituły Konkursu,  w skład której wchodzą:

a) Sekretarz Gminy i Miasta Gryfów Śląsk,

b)  Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski,

c) Przewodniczący Komisji Sfery Budżetowej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski,

d) Inspektor ds. infrastruktury społecznej Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

3. Kandydatów do tytułu może zgłaszać każdy obywatel i instytucja wg następujących zasad:

a) kandydatury należy zgłaszać pisemnie na adres  Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski  lub osobiście w Sekretariacie Urzędu  pok. 9, w terminie do  30 listopada każdego roku,

b) zgłoszenie powinno zawierać:- imię i nazwisko kandydata

– imię i nazwisko osoby lub instytucji zagaszającej,

– opis działalności kandydata,

– uzasadnienie kandydatury.

4. Informacja o terminie przyjmowania zgłoszeń zostanie umieszczona na stronie internetowej Gryfowa Śląskiego.

5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi co roku na ostatniej w danym roku sesji Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski.

6. Kapituła może przyznać za dany rok więcej niż jeden tytuł.7. Wyróżnieni tytułem otrzymają statuetki oraz nagrodę rzeczową lub pieniężną.

Burmistrz Gminy i Miasta 

  Gryfów Śląski 

/-/  Olgierd Poniźnik 

Drukuj/generuj pdf

Na skróty