06.01.2013
Agnieszka Muszka

Społecznik Roku Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Społecznik Roku Gminy i Miasta Gryfów Śląski

12 grudnia 2012 r. Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ustanowił tytuł „Społecznik Roku Gminy i Miasta Gryfów Śląski” i nadał regulamin jego przyznawania. Tytuł ten ustanowiono w celu popierania, nagradzania i promowania niewielkich, ale ważnych i potrzebnych działań społecznych obywateli Gminy i Miasta Gryfów Śląski na rzecz innych ludzi oraz aby podziękować wyjątkowym osobom, które za swoją pracę zyskały wdzięczność i szacunek mieszkańców.

Regulamin przyznawania tytułu znajduje się na gryfowskiej stronie internetowej.
            Kapituła tytułu pod przewodnictwem Olgierda Poniźnika rozpatrzyła pozytywnie jeden wniosek, który wpłynął do Kapituły. Tytuł „Społecznik Roku 2012 Gminy i Miasta Gryfów Śląski” otrzymała Pani Marzena Herdzik- Sołtys Ubocza.
W uzasadnieniu wniosku czytamy m. in. „ … Poprzez ponad 2 letnią działalność Pani Marzena Herdzik dowiodła swojego przywiązania do wyższych wartości, a mianowicie – służby dla innych, zaangażowania na rzecz wspólnego dobra, co szczególnie zastało uwidocznione w czasie tegorocznej wielkiej powodzi, która nawiedziła Ubocze w lipcu. Sołtys wspólnie z Radą Sołecką przez wiele godzin i przez wiele dni dzielnie uczestniczyli w akcji ratowniczej, a następnie z dużym powodzeniem koordynowali akcję pomocy powodzianom. …”
                Wręczenie statuetki oraz pięknego albumu nastąpiło w czasie Sesji Rady Miejskiej 29 grudnia 2012 r.
Serdecznie Pani gratulujemy!
                Dziękuję Pani Jadwidze Stępińskiej – pracownikowi Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim za pomysł utworzenia tego tytułu.  

Drukuj/generuj pdf

Na skróty