19.01.2011
Agnieszka Muszka

Sołeckie wybory – wyniki

Sołeckie wybory – wyniki

9 i 16 stycznia odbywały się spotkania wiejskie we wszystkich siedmiu sołectwach gminy Gryfów Śl. Wszystko to dlatego, że przyszedł czas, by po zakończonej kadencji wybrać nowy wiejski samorząd.

– Pierwsze spotkania dotyczyły m.in. podsumowań pracy sołtysa i rady sołeckiej. Każdy włodarz przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności, które potem były dyskutowane – relacjonuje uczestniczący w spotkaniach burmistrz Olgierd Poniźnik. – Wybrane zostały komisje wyborcze, których zadaniem będzie przyjęcie zgłoszeń kandydatów do rady i na sołtysa.

 

Same wybory są powszechne, podobnie jak te na burmistrza czy prezydenta. Zgodnie z przyjętym harmonogramem odbędą się 30 stycznia w godzinach od 10.00-16.00 w wyznaczonych lokalach. Po uprawomocnieniu się wyboru, a więc w połowie lutego nowy wiejski samorząd będzie mógł zainaugurować swoją działalność. Doświadczenie ostatnich wyborów pokazuje, że elekcja sołtysa i rady sołeckiej cieszy się w gminie Gryfów Śl. znacznie większym zainteresowaniem wśród mieszkańców niż zwyczajne okresowe spotkania wiejskie. To świadczy także o tym, że sprawy wsi w kwestii zasadniczej nie są mieszkańcom obojętne.

 

Ziemia Lubańska Nr 2(409) * 19.01-2.02.2011

 

Wyniki wyborów

WYBORY SOŁTYSA I RAD SOŁECKICH

W niedzielę 30 stycznia bieżącego roku w siedmiu sołectwach Gminy Gryfów Śląski odbyły się wybory Sołtysów i Rad Sołeckich. Łącznie uprawnionych do głosowania było 2537 osób a udział wzięło 806 wyborców co daje średnią frekwencję 32%. Najwyższa frekwencja była w Wolbromowie 63%, najniższa w Uboczu 19%.

Sołtysami niżej wymienionych sołectw zostali wybrani:

Krzewie Wielkie – Wieliczko Anna
Młyńsko – Sosnowska Maria
Proszówka – August Jan
Rząsiny – Czajewicz Stanisław
Ubocze – Herdzik Marzena
Wieża – Krawczyk Stanisław
Wolbromów – Kumoś Eugeniusz

W porównaniu z wyborami sprzed 4 lat – obecnie w nowej kadencji jest 4 „nowych” Sołtysów.

Członkami Rad Sołeckich nizej wymienionych Sołectw zostali wybrani:

Krzewie Wielkie:   

1.Dąbrowa Mariusz
2.Henig Adam
3.Jagiełło Alicja
4.Jagiełło Helena
5.Jagiełło Jan

Młyńsko       

1.Baszak Halina
2.Jakubowska Janina
3.Kubiszyn Jan
4.Łukasik Bożena
5.Sokołowska Janina

Proszówka       

1.August Krzysztof
2.Baszak Ryszard
3.Burkot Jolanta
4.Karpowicz Adriana
5.Różyk Artur
6.Wróblewski Leszek

Rząsiny       

1.Chomentowska Grażyna
2.Cierlik Mieczysław
3.Grodecki Zbigniew
4.Midek Andrzej
5.Roskowińska Elżbieta
6.Szymanel Teresa

Ubocze       

1.Cybulski Bogusław
2.Dubaniewicz Krystyna
3.Jaszewski Henryk
4.Juszkiewicz Alicja
5.Kubasiewicz Ludwik
6.Matusewicz Henryk
7.Siatkowska Maria

Wieża           

1.Adamska Renata
2.Pender Agata
3.Walory Katarzyna
4.Wesołowska Justyna

Wolbromów       

1.Chodorski Zbigniew
2.Kumoś Edward
3.Kumoś Marta
4.Nowacka Danuta
5.Ojewski Jan

    Wszystkim wybranym bardzo serdecznie gratuluję i życzę owocnej i bardzo dobrej pracy na rzecz swoich sołectw.

    Jednoczesnie bardzo serdecznie dziekuję za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów niżej wymienionym członkom sołeckich Komisji wyborczych:

w Krzewiu Wielkim   

1.Soszka Andrzej
2.Długosz Urszula
3.Dubaniewicz Ryszard

w Młyńsku           

1.Jodłowska Maria
2.Ustjanowska Krystyna
3.Jarkowiec Helena

w Proszówce       

1.Paliwoda Bronisłw
2.Wochnik Krystyna
3.Wydra Irena

w Rząsinach       

1.Cierlik Teresa
2.Bronowicki Dariusz
3.Wal Teresa

w Uboczu           

1.Sidorenko Edward
2.Baszak Czesława
3.Gajdosz Przemysław
4.Pawełkiewicz Czesława
5.Ślusarz Stanisława

w Wieży           

1.Guzy Jerzy
2.Sobociński Kamil
3.Hawrylewicz Lesław

w Wolbromowie       

1.Ścigan Irena
2.Lewandowska Alicja
3.Lewandowska Leokadia

Drukuj/generuj pdf

Na skróty