15.02.2013
Agnieszka Muszka

Śmieciowy zawrót głowy

Śmieciowy zawrót głowy

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi wdrożenia w życie nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, chcemy przedstawić naszym mieszkańcom następujące fakty:

1)   Sejm RP ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. wprowadził rewolucyjne zmiany w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach. Od tego dnia każda gmina w Polsce w terminie do 30 czerwca 2013 roku jest zobligowana ustawowo do wprowadzenia nowego systemu polegającego na przejęciu odpowiedzialności za odpady i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów. To gmina teraz w drodze przetargu wyłoni firmę, która będzie odbierać odpady, natomiast każdy z mieszkańców będzie zobligowany do złożenia deklaracji, a następnie wnoszenia opłat do gminy za wywóz i zagospodarowanie odpadów.

Ta zmiana nie jest naszym wymysłem, ale obowiązkiem  

ustawowym  nałożonym na samorządy gminne, pomimo wielu protestów środowisk  samorządowych.

 


2)   Drugą bardzo istotną zmianą jest składowanie odpadów. Do tej pory odpady komunalne były składowane na składowisku prowadzonym przez Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Izery” w Popielówku w Gminie Lubomierz. Zakład ten powstał w 2006 roku dzięki wysiłkom finansowym czterech Gmin: Lubomierza, Gryfowa Śląskiego, Wlenia i Starej Kamienicy a także przy znacznym wsparciu środków unijnych. Niestety – zgodnie z ustawą i Wojewódzkim Programem Gospodarki Odpadami – odpady nie mogą być na nim składowane, bowiem ustawodawca postanowił, że muszą być one przekazywane do Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów  i na terenie Dolnego Śląska utworzył 6 regionów, w których będą przetwarzane odpady od co najmniej 120.000 mieszkańców.

3)    Nasza gmina miała do wyboru skorzystanie z dwóch najbliższych regionów przetwarzania odpadów:  z regionu Środkowo – Sudeckiego zlokalizowanego w Ścięgnach – Kostrzycy gm. Mysłakowice odległego od nas o ponad 50 km i drugiego regionu Zachodniego w Lubaniu odległego o 15 km od Gryfowa Śląskiego. Wspólnie z radnymi

–         2         –

postanowiliśmy wybrać Region Zachodni w Lubaniu, z uwagi na

mniejsze koszty transportu odpadów.

Raz jeszcze chcemy podkreślić, że nie jest to wymysł gminy, gdyż mając wspólny Zakład w Gminie Lubomierz , dalej bylibyśmy w stanie w sposób zgodny z przepisami te odpady zagospodarowywać. Domagaliśmy się od Rządu i Parlamentu ( tak na dobre to walczyła cała samorządowa Polska ), by tę ustawę zmienić. Niestety Rząd i Parlament nie zmienił swego stanowiska i nałożył na gminy wspomniane wcześniej zadania. Trudno nam jest się z tym pogodzić, bowiem zainwestowaliśmy nasze publiczne pieniądze w lubomierską inwestycję i niestety będziemy jeszcze przez 3 lata ( 2013 – 2015 ) spłacać kredyt po 100.000 zł rocznie nie mogąc korzystać z tego Zakładu.

JEST TO CHYBA NAJWIĘKSZY NONSENS W TYM 13- LECIU NOWEGO WIEKU Z JAKIM PRZYSZŁO NAM SIĘ ZMIERZYĆ I WOBEC, KTÓREGO JESTEŚMY BEZSILNI.


Dlatego też chcemy prosić naszych mieszkańców o zrozumienie tej trudnej i złożonej sytuacji związanej z gospodarką odpadami. Kolejny raz podkreślamy, że nie jest to wymysł gryfowskiego samorządu lecz polskiego rządu.

Wspólnie więc musimy się z nowym systemem zmierzyć od 1 lipca 2013r. i w tym celu będziemy prowadzić liczne spotkania informacyjno – edukacyjne, na które serdecznie zapraszamy.

Przewodniczy Rady Miejskiej                             Burmistrz Gminy i Miasta

  ( – )   Robert Skrzypek                                      ( – ) Olgierd Poniźnik

Drukuj/generuj pdf

Na skróty