27.07.2016
Agnieszka Muszka

Skutki nawalnych opadów 26 lipca 2016r. w Gminie Gryfów Śl.

Skutki nawalnych opadów 26 lipca 2016r. w Gminie Gryfów Śl.

W dniu wczorajszym 26 lipca 2016r. w godz. 16:00 – 17:30 nastąpiły nawalne opady deszczu – spadło 46 l/m². W wyniku tych nawalnych deszczy najbardziej ucierpiały sołectwa: Proszówka, Młyńsko, Krzewie Wielkie i Wieża.

W Proszówce została całkowicie rozmyta droga gminna prowadząca do pól oraz do miejsca kultu religijnego – Wzgórza Leopolda ( droga nieprzejezdna). Wstrzymany był ruch przez 3 godziny, ponieważ spłynęły na drogę powiatową duże ilości kamienia i ziemi. Służby Zarządu Dróg Powiatowych oraz Ochotnicza Straż Pożarna usuwali namuły i kamienie.
Zostało podtopionych 7 gospodarstw indywidualnych a w 4 miejscach zostały uszkodzone pobocza drogi powiatowej w Wieży.
W Krzewiu Wielkim została zalana remiza OSP oraz Świetlica Wiejska znajdująca się w pobliżu cieku Młyńska Struga.
W Młyńsku został uszkodzony most przy posesji nr 7 i podtopione 4 posesje.
W akcji ratowniczej działało sprawnie 5 jednostek OSP pod dowództwem Zastępcy Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej Pana Mariusza Mroza.
W związku z tymi wydarzeniami Burmistrz Gminy i Miasta wprowadził stan pogotowia przeciwpowodziowego o godz. 18:00.
W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego gdzie ustalono zadania do realizacji na najbliższe dni, mające na celu przeciwdziałanie skutkom następnych opadów i usuwanie skutków wczorajszych opadów.  

W Proszówce została całkowicie rozmyta droga gminna prowadząca do pól oraz do miejsca kultu religijnego – Wzgórza Leopolda ( droga nieprzejezdna). Wstrzymany był ruch przez 3 godziny, ponieważ spłynęły na drogę powiatową duże ilości kamienia i ziemi. Służby Zarządu Dróg Powiatowych oraz Ochotnicza Straż Pożarna usuwali namuły i kamienie.

Zostało podtopionych 7 gospodarstw indywidualnych, a w 4 miejscach zostały uszkodzone pobocza drogi powiatowej w Wieży.

W Krzewiu Wielkim została zalana remiza OSP oraz Świetlica Wiejska znajdująca się w pobliżu cieku Młyńska Struga.

W Młyńsku został uszkodzony most przy posesji nr 7 i podtopione 4 posesje.

W akcji ratowniczej działało sprawnie 5 jednostek OSP pod dowództwem Zastępcy Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej Pana Mariusza Mroza. W związku z tymi wydarzeniami Burmistrz Gminy i Miasta wprowadził stan pogotowia przeciwpowodziowego o godz. 18:00.

W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego gdzie ustalono zadania do realizacji na najbliższe dni, mające na celu przeciwdziałanie skutkom następnych opadów i usuwanie skutków wczorajszych opadów.  

Zdjęcia Wieża, film Wieża

Zdjęcia Proszówka

Drukuj/generuj pdf

Na skróty