27.09.2016
Agnieszka Muszka

Sesja w Proszówce

Sesja w Proszówce

Wrześniowa sesja Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski tym razem odbyła się w Proszówce. Głównym jej tematem była ocena realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2016 roku. Część zadań rozpoczętych w pierwszym półroczu pomyślnie dobiega końca, a pozostała część  będzie realizowana i zakończona w drugim półroczu. Jak twierdzi burmistrz Olgierd Poniźnik, nie ma żadnych zagrożeń, co do realizacji zadań na 2016 r., wszystkie  przebiegają planowo. Samorząd liczy także na dodatkowe pieniądze z Funduszu Gruntów Rolnych na wykonanie drogi do kaplicy w Proszówce oraz promesę na dwa zadania ze środków MSWiA na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W trakcie sesji odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu Piękna Posesja Gminy Gryfów Śląski, miała także miejsce prezentacja dorobku stowarzyszeń rozwoju sołectw.  Gryfowskim radnym : Robertowi Skrzypkowi i Jerzemu Guzemu wręczono odznaki „Za opiekę nad zabytkami”, przyznane przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, a OSP  w Proszówce, na ręce sekretarza OSP Kamili Zajączkowskiej i prezesa zarządu OSP Jana Augusta, motopompę pożarniczą Posejdon ufundowaną przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego oraz Gminę Gryfów Śląski.
Pożegnano także odchodzącą na emeryturę, wieloletnią pracownicę Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Renatę Cichońską.

W trakcie sesji odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu Piękna Posesja Gminy Gryfów Śląski, miała także miejsce prezentacja dorobku stowarzyszeń rozwoju sołectw.  Gryfowskim radnym : Robertowi Skrzypkowi i Jerzemu Guzemu wręczono odznaki „Za opiekę nad zabytkami”, przyznane przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, a OSP  w Proszówce, na ręce sekretarza OSP Kamili Zajączkowskiej i prezesa zarządu OSP Jana Augusta, motopompę pożarniczą Posejdon ufundowaną przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego oraz Gminę Gryfów Śląski.Pożegnano także odchodzącą na emeryturę, wieloletnią pracownicę Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Renatę Cichońską.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty