07.10.2019
Paweł Cerkanowicz

Sesja Rady Miejskiej: drogi i mosty w gminie Gryfów Śląski

Sesja Rady Miejskiej: drogi i mosty w gminie Gryfów Śląski

1 października w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski odbyła się sesja Rady Miejskiej. Pierwszym punktem sesji było wręczenie nagród w konkursie „Ukwiecone miasto”. Radni i zaproszeni goście mieli okazję zapoznać się z prezentacją, w której zebrano zdjęcia wszystkich nagrodzonych posesji i balkonów. Wyniki konkursu przedstawiła przewodnicząca komisji konkursowej, dyrektor ZBGKiM Małgorzata Uhornicka. Po uhonorowaniu zwycięzców dyplomami i nagrodami wręczono jeszcze jedno odznaczenie, tym razem drużynie strażackiej z Ubocza. Burmistrz Olgierd Poniźnik wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Mateuszem Królakiem wręczyli przedstawicielom Zarządu OSP w Uboczu bon o wartości 1000 zł w podziękowaniu za wygrane Powiatowe Zawody Sportowo- Pożarnicze.

Głównym tematem październikowej sesji był stan infrastruktury drogowej i mostowej na terenie gminy. We wcześniejszym terminie radni otrzymali informacje  drogach wojewódzkich, powiatowych oraz o stanie drogi krajowej nr 30 na terenie gminy. Po analizie tych materiałów zadawano pytania, na które odpowiadali zaproszeni na sesję panowie: Marcin Stasiak- przedstawiciel Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei oraz Marek Makowski – Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych. Następnie odbyła się dyskusja o stanie poszczególnych dróg gminnych, radni zgłaszali liczne zapotrzebowania na remonty i przebudowy na terenie całej gminy. W dyskusji uczestniczyli również zaproszenie goście. Stan dróg w gminie podsumował burmistrz Olgierd Poniźnik, który odniósł się do pytań radnych i najważniejszych problemów w drogownictwie.

Ogólny stan dróg w gminie jest dobry, chociaż są takie które od lat czekają na remonty, często odsuwane z powodu braku środków. Problemem są m. in.  drogi dojazdowe do posesji. O budowie tych także decydują finanse. Które z nich będą wybudowane bądź wyremontowane w 2020 r. zadecydują radni po wnikliwej analizie  potrzeb mieszkańców .Zostanie także przyjęty program realizacji zadań drogowych na lata 2020 – 2023.

Kolejnym punktem sesji było sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r., które przedstawił skarbnik Marek Kurec. W tym punkcie dokonano oceny stanu realizowanych inwestycji w gminie.

Podczas sesji wybrano także ławników do Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim na kadencję 2020- 2023.  W wyniku tajnego głosowania ławnikami zostały panie: Paulina Owoc i Sylwia Deliman.

Marzena Wojciechowska

Drukuj/generuj pdf

Na skróty